h

Niet drie maar vijfentwintig valpartijen bij Pelmolen

9 augustus 2010

Niet drie maar vijfentwintig valpartijen bij Pelmolen

Steile helling Westhavenkade


De afgelopen weken zijn er niet drie maar zeker vijfentwintig fietsers gevallen bij de nieuwe schuine afrit nabij De Pelmolen. Daarmee is de verkeerssituatie veel ernstiger dan het college tot nu toe heeft doen voorkomen. SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra: “Wekelijks komen op de nieuwe helling mensen met hun fiets lelijk ten val. De aangrenzende watersportwinkel is bijna door haar verbanddoos heen. Het college moet per direct maatregelen nemen om verdere ongelukken te voorkomen.”

Het college antwoordde op de eerdere vragen van de SP dat zij van mening zijn dat de huidige situatie voldoende veilig is, en dat er na oplevering bij de gemeente bekend slechts drie fietsers ten val zijn gekomen. Volgens de mensen van watersportwinkel Van der Linden heeft het winkelpersoneel tussen de oplevering van het plein en de dag van vandaag achttien gevallen fietsers moeten helpen. Dit zijn slechts de valpartijen binnen winkeltijden. Diverse bewoners van De Pelmolen verklaren inmiddels vijfentwintig valpartijen tussen oplevering en vandaag geteld te hebben.

Ook na de aanpassing aan de drempel en het aanbrengen van de markering vallen er volgens Van der Linden en omwonenden nog regelmatig fietsers. Gevolgen zijn schaafwonden, diepe wonden, botbreuken, nek- en rugletsel en fietsschade. De SP heeft inmiddels met veel slachtoffers contact gehad en beschikt over hun gegevens. Hoekstra: “Zowel de inhoud van de verbandtrommel van Van der Linden als het geduld van mijn fractie raakt op. Het is onacceptabel dat het niets onderneemt terwijl er door de verkeerssituatie wekelijks fietsers bijzonder lelijk ten val komen.”

De SP wil nu weten of het college erkent dat het aantal valpartijen in werkelijkheid vele malen groter is dan het door het college eerdere genoemde aantal. En zo ja, of ze het er mee eens zijn dat er bij een dergelijk groot aantal ongevallen geen sprake is van een veilige verkeerssituatie. De SP eist dan ook per ommegaande een aanpassing van de gevaarlijke situatie.

------------

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 9 augustus 2010

Betreft: Schriftelijke vragen volgens art. 36 van het Reglement van Orde aan het college naar aanleiding van de beantwoording van de eerdere vragen over de steile helling nabij De Pelmolen.

Geachte burgemeester en wethouders,

Dank voor uw brief van 3 augustus 2010 met daarin de beantwoording op mijn vragen van 19 juli 2010 over de steile helling op de Westhavenkade nabij de Galgkade. In uw brief schrijft u dat u van mening bent dat de huidige situatie voldoende veilig is, en dat er na oplevering bij u bekend slechts drie fietsers ten val zijn gekomen.
Helaas moet ik concluderen dat het door u genoemde aantal valpartijen niet zozeer iets zegt over de veiligheid van de verkeerssituatie, maar over de geringe informatie waar u en uw ambtelijke ondersteuning over beschikken.
Vandaag ben ik op bezoek geweest bij de aldaar gevestigde watersportwinkel van Van der Linden. Volgens Van der Linden heeft het winkelpersoneel tussen de oplevering van het plein en de dag van vandaag achttien gevallen fietsers moeten helpen. Dit zijn slechts de valpartijen binnen winkeltijden. Diverse bewoners van De Pelmolen verklaren inmiddels vijfentwintig valpartijen tussen oplevering en vandaag geteld te hebben. Ook na de aanpassing aan de drempel en het aanbrengen van de markering vallen er volgens Van der Linden en omwonenden nog regelmatig fietsers. Gevolgen zijn schaafwonden, diepe wonden, botbreuken, nek- en rugletsel en fietsschade. Ik heb inmiddels met veel slachtoffers contact en beschik over hun gegevens.

Geacht college, zowel de inhoud van de verbandtrommel van Van der Linden als het geduld van mijn fractie raakt op. Het is onacceptabel dat u niets onderneemt terwijl er door uw verkeerssituatie wekelijks fietsers bijzonder lelijk ten val komen. De leden van de SP-fractie richten zich daarom nogmaals tot u:
1. Erkent het college dat het aantal valpartijen in werkelijkheid vele malen groter is dan het door het college eerdere genoemde aantal van drie, te weten meer dan twintig? Zo nee, kunt u dit onderbouwen?
2. Zo ja, bent u het met de leden van de SP-fractie eens dat er bij een dergelijk groot aantal ongevallen geen sprake is van een veilige verkeerssituatie?
3. Bent u gezien de huidige cijfers alsnog bereid om per ommegaande voldoende maatregelen te treffen om de huidige situatie vele malen veiliger te maken?

In afwachting op uw antwoord verblijf ik,

Namens de leden van de SP-fractie,

Arnout Hoekstra,
Fractievoorzitter SP Vlaardingen

U bent hier