h

Buurtkamer brengt bewoners Babberspolder bijeen

22 oktober 2010

Buurtkamer brengt bewoners Babberspolder bijeen

(Tekst: Arnout Hoekstra) Vrijdag 22 oktober heb ik een bezoek gebracht aan de Buurtkamer. De Buurtkamer is een woning aan de Seringenstraat 16a in de Babberspolder-Oost. Deze woning is door woningcorporatie WaterwegWonen beschikbaar gesteld voor bewoners uit de buurt MUWI 1 om bijeen te komen en activiteiten te organiseren. Ook de Gemeente Vlaardingen en het Rijk dragen bij in de openstelling van deze buurtwoning.

De woning is op dins- en vrijdagen van 14.00 tot 16.00 uur voor buurtbewoners geopend. Vrijwilligers uit de buurt zorgen zelf voor de ontvangst en een goede kop koffie. Ook worden er vanuit de Buurtkamer diverse activiteiten georganiseerd. Zo is er in november een workshop ‘High-tea’ en wordt er in de wintermaanden vanuit de Buurtkamer gewerkt om de buurt in gezellige kerstsfeer te krijgen. Het initiatief komt van buurtbewoners en is gefinancierd vanuit het 40+budget van het voormalig ministerie van Wonen, Wijken en Integratie. Dit ministerie stelde destijds één miljoen euro beschikbaar voor wijkverbetering in de Babberspolder-Oost, een bedrag wat binnen vijf jaar besteed moet worden.

De sociale samenhang in wijk Babberspolder-Oost staat langdurig onder hevige druk. Dit is het gevolg van grootschalige herstructureringsplannen. In 2000 gingen de gemeente en corporaties akkoord met grootschalige sloop/nieuwbouw herstructurering van deze wijk. 1.414 huurwoningen uit het goedkopere segment moest wijken voor een nieuw aanbod met overwegend huur- en koopwoningen in het duurdere segment. Er zijn inmiddels al flinke stappen gemaakt waarbij veel woningen al zijn verdwenen en redelijk wat nieuwbouw is opgeleverd. Voor deel MUWI 1 kan het echter nog wel eens tien jaar of langer gaan duren voordat duidelijk is wat met dit deel van de wijk gaat gebeuren. In deze tussentijd heeft de wijk veel te maken met leegstand, tijdelijke verhuur, anti-kraakbewoning en huisvesting van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa (Polen). De grote doorstroom (hoog aantal mutaties per woning in korte periode) zorgt voor instabiliteit in de sociale samenhang. Gevolgen hiervan zijn: weinig binding met de buurt, weinig contact met de buren. Het ontbreken van binding en contacten hangt in hoge mate samen met hoe mensen de (on)veiligheid ervaren en hoe zorgvuldig en verantwoordelijk mensen omgaan met de buitenruimte een gemeenschappelijke ruimtes zoals portieken. Om dit tegen te gaan is het van groot belang om te beschikken over een actief buurtcomité met actieve en betrokken bewoners, én vooral over middelen, faciliteiten en ondersteuning, zodat deze bewoners in samenwerking met corporaties, gemeente en politie de buurt leefbaar kunnen houden.

U bent hier