h

Asbest blijkt geen asbest

23 december 2010

Asbest blijkt geen asbest

Asbestverdacht materiaal
Het SP MilieuAlarmteam heeft donderdagochtend 23 december op het Anneke Bussinkplein delen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Hoewel het haast niet van echt asbest was te onderscheiden bleek het niet om echt asbest te gaan, zo concludeerde de SP’ers Arnout Hoekstra en Remi Poppe: ‘Bij nadere bestudering bleek dat de platen waren voorzien van een NT-markering, wat staat voor New Technologie. Deze NT-platen bevatten geen asbest.’ Om verdere misverstanden te voorkomen heeft de gemeente Vlaardingen alsnog het materiaal zo snel mogelijk laten opruimen.

Het betroffen golfplaten van vermoedelijk een schuurdak. In oudere typen van deze platen is veelal (hechtgebonden) asbest verwerkt. De platen waren gebroken en lagen over het plein verspreid. Hoekstra: ‘Zolang asbesthoudende platen intact blijven is het risico dat er schadelijke vezels vrijkomen miniem. Wanneer men gaat boren, zagen, schuren of breken ontstaat er in geval van asbest een risico. Het is dus belangrijk dat mensen in dit soort gevallen altijd alert zijn!’ Het Vlaardingse SP MilieuAlarmteam is gecertificeerd in het herkennen van asbestverdacht materiaal en komt in actie bij milieu-incidenten.

De gemeente Vlaardingen heeft een speciale asbestfolder uitgegeven die mensen informeert hoe om te gaan met asbest. In geval van twijfel is het altijd raadzaam om een deskundige te raadplegen. De asbestfolder is te downloaden op de website van de gemeente Vlaardingen: http://www.vlaardingen.nl/default/Veiligheid/Nieuws/Actietegenasbest/id_12118255

U bent hier