h

SP vreest voortbestaan stadscamping De Hoogkamer

15 januari 2011

SP vreest voortbestaan stadscamping De Hoogkamer

De gemeente Vlaardingen wil de huur van Nivon-boerderij ‘De Hoogkamer’ met 500% verhogen. Vrijwilligersorganisatie Nivon zegt deze huurverhoging niet te kunnen betalen en vreest voor een sluiting van de camping en de boerderij per 1 mei. De SP is ontstelt en heeft het college om opheldering gevraagd. SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra: ‘Deze camping midden in een van de grootste havengebieden van de wereld, zo mooi tussen stad en natuur, is uniek. Deze plek mag niet door de politiek de nek om worden gedraaid.’

Nivon moet voor de historische boerderij 75 duizend euro per jaar gaan betalen, voorheen was dat nog 15 duizend euro. Het een en ander zou te maken hebben met de recente werkzaamheden aan de boerderij. In verband met verzakking moest de gemeente als eigenaar voor veel geld de fundering laten herstellen en asbest verwijderen. Hoekstra: ‘Als verhuurder ben je nu eenmaal verantwoordelijk voor onderhoud. Pas als er sprake is van kwaliteitsverbetering zou een huurprijsverhoging redelijk zijn.’

De SP hoopt dat het college bereid is de huurverhoging te herzien, of op zijn minst Nivon subsidie verstrekt om de hogere huisvestingslasten te kunnen financieren. ‘Een huurprijsstijging van 500% in één klap is asociaal. De huurder is een idealistische vrijwilligersorganisatie en niet een beursgenoteerde multinational. Ik verwacht dan ook wat meer redelijkheid van het college’ aldus Hoekstra.

-------
Schriftelijke vragen:

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 15 januari 2011

Betreft: Schriftelijke vragen volgens art. 36 van het Reglement van Orde aan het college over de huurverhoging van de Nivon-boerderij De Hoogkamer.

Geachte burgemeester en wethouders,

Ons is ter ore gekomen dat u als verhuurder voornemens bent om de huurprijs van de historische Nivon-boerderij explosief te verhogen, te weten van 15.000 € naar 75.000 € per jaar. Deze voorgestelde huurverhoging van 500% is volgens de vrijwilligersorganisatie Nivon niet te financieren en houdt daarom rekening met sluiting per 1 mei van zowel de boerderij als de camping. De leden van de SP-fractie maken zich ernstige zorgen over de toekomst van de Nivon-activiteiten in Vlaardingen en hebben daarom aan u de volgende vragen:

1. Is het juist dat u voornemens bent de huurprijs van boerderij ‘De Hoogkamer’ met 500% te verhogen?
2. Op basis van welke berekening is deze huurprijsbepaling tot stand gekomen?
3. Klopt het dat de huurverhoging verband houdt met de recente werkzaamheden aan de boerderij, waaronder het funderingsherstel en de asbestsanering? Zo ja, onderschrijft u dat huurverhoging alleen redelijk is bij kwaliteits- en comfortverbetering, en dat onderhoud van het object een verantwoordelijkheid is van de verhuurder en daarom niet tot extra huurverhoging mag leiden?
4. Bent u bereid de huurprijsstijging op te vangen door Nivon een subsidie te verstrekken die minimaal gelijk is aan het huurprijsverschil?
5. Waarom stelt u een gigantische huurverhoging in één keer voor, waarom heeft u niet gekozen voor een geleidelijke huurprijsverhoging? Ben u bereid om alsnog huurgewenning aan te bieden?
6. Kunt u de raad inzage geven in het historie van de huurprijsontwikkeling van de boerderij? Was deze bevroren, inflatievolgend of marktconform?
7. Deelt u de zorgen van de SP over de toekomst van Nivon in Vlaardingen? Zo ja, wat gaat u er aan doen om mee te helpen aan het behoud van de Nivon-activiteiten in onze stad?

In afwachting op uw antwoord verblijf ik,

Namens de leden van de SP-fractie,

Arnout Hoekstra
Fractievoorzitter SP

U bent hier