h

Manifestatie zeg NEE tegen de Blankenburgtunnel op 8 oktober a.s.

4 oktober 2011

Manifestatie zeg NEE tegen de Blankenburgtunnel op 8 oktober a.s.


Het kabinet wil in november 2011 een beslissing nemen over de keuze tussen de aanleg van een Blankenburgtunnel of een Oranjetunnel als extra oeververbinding onder de Nieuwe Waterweg tussen Rotterdam en Hoek van Holland (noordzijde) / Maasvlakte (zuidzijde).

Waarschijnlijk is iedereen wonend in het Rijnmond gebied wel voor een betere verkeersafwikkeling van het vrachtverkeer vanuit en naar de Rotterdamse Havengebieden. Zeker ook met het oog op de nabije uitbreiding van de havens met de Tweede Maasvlakte zal het particuliere- en andere bedrijfsautovervoer daar profijt van willen hebben. Evenals bewoners die al jaren te maken hebben met geluidsoverlast van de A-20.
De tunnel en nieuwe aan- en afvoerende wegen zullen de A15 en de A20 met elkaar moeten gaan verbinden.

Diverse Gemeenten in de regio Rijnmond zijn echter tegen de plannen van met name het Rotterdams Havenbedrijf om de nieuwe oeververbinding aan te leggen tussen, dus vlak naast en/of door gebied van, de gemeenten Vlaardingen en Maassluis en dwars door het groen gebied waar de bewoners van deze steden nu volop recreatief gebruik van maken. Waar bovendien diverse (wild) flora en fauna (in diverse seizoenen tijdelijk) goed kunnen bloeien / vertoeven en bewonderd kunnen worden door de vele wandelaars en fietsers.
Natuurlijk hecht Vlaardingen en haar bewoners ook belang aan de toegankelijkheid van de (zee-)havens langs de Nieuwe Waterweg en de daaraan verbonden industrie en werkgelegenheid. Maar economie gaat niet in alle gevallen voor de menselijke behoefte aan ook een wat meer rustige omgeving, zodat het na gedane arbeid dichtbij huis ook goed ontspannen is.

Bovendien is er een redelijk alternatief, dat het landschap van Midden Delfland minder aantast; nl. de Oranjetunnel tussen Maassluis en Hoek van Holland ten oosten of westen van de Maeslantkering. Ook daar zullen zeker problemen van te verwachten zijn, met name voor bewoners en /of tuinders van de gemeente Westland (bestaande uit 's Gravenzande, Naaldwijk, Wateringen, Monster, De Lier en nog vijf andere dorpskernen) en het tussen en omliggende Westland kassen- en tuinengebied. Er zullen daar dan ook goede maatregelen genomen moeten worden om nadelen zoveel mogelijk te voorkomen / te beperken en te bevorderen dat er juist meer voordelen voor de direct betrokken omwonenden te behalen zijn.

Daarom roepen wij iedereen in de wijde omgeving op, indien in de druk bezette agenda zich nog een open plekje voordoet, om de manifestatie bij te komen wonen en de actie te ondersteunen door aanwezig te zijn op
zaterdag 8 oktober 2011, vanaf 11:00 uur, start programma 11.30 uur, durend tot ongeveer 12.30 uur langs de Krabbeplas aan de oostzijde van Vlaardingen, ten zuiden van de A-20. Een relatief kleine parkeergelegenheid voor auto's is aanwezig, dus kom als het kan (het laatste stuk) op de fiets/ lopend. En verken daarna nog de mooie omgeving !

U bent hier