h

SP stelt artikel 36 vragen over buslijn 57

16 oktober 2011

SP stelt artikel 36 vragen over buslijn 57

De SP is onlangs benaderd door bezorgde bewoners omdat de stadsregio buslijn 57 wil inkorten tot en met de Holy.
Door die maatregel kunnen mensen vanuit het centrum niet meer in één keer naar het Vlietland ziekenhuis, dit kan voor problemen zorgen voor mensen die door ziekte al moeite hebben om in een bus te komen.
Naar aanleiding hiervan heeft SP raadslid Frank Hoogervorst artikel 36 vragen gesteld aan het college.

Vlaardingen, 16 oktober 2011

Betreft: Inkorten van buslijn 57.

Geachte burgemeester en wethouders,

Onlangs is door de stadsregio het voorstel gedaan om buslijn 57 in te korten, de buslijn zal dan niet meer naar Schiedam centrum rijden maar tot de Holy.

De SP fractie heeft naar aanleiding van dit voorstel de volgende vragen,

Is het college het met de SP eens dat dit geen wenselijke ontwikkeling is voor zieke mensen die vanuit Vlaardingen centrum naar het Vlietland ziekenhuis moeten?

Is het college het met de SP eens dat overstappen naar tramlijn 23 niet altijd een optie is voor zieke mensen die bijvoorbeeld moeilijk te been zijn?

Heeft het college iets gedaan om deze onwenselijke ontwikkeling tegen te gaan?
Zo ja, kunt u vertellen wat er is ondernomen?

Heeft het college gebruik gemaakt van de mogelijkheid om alternatieven aan te dragen?
Zo ja, welke alternatieven heeft u aangedragen?
Zo nee, waarom niet?

Is het college bereid te zoeken naar een oplossing voor wat betreft het behoud van rechtstreeks vervoer van en naar het ziekenhuis?

In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

Namens de leden van de SP-fractie,

Frank Hoogervorst,
Raadslid SP

U bent hier