h

Stichting Groeiend Verzet doet een beroep op de volksvertegenwoordigers

25 januari 2012

Stichting Groeiend Verzet doet een beroep op de volksvertegenwoordigers

Stichting Groeiend Verzet heeft bij monde van Remi Poppe een brief geschreven aan de volksvertegenwoordigers van Nederland.
In de Brief roept Poppe op om tegen de Blankenburg tunnel te keren en waarom.

Vlaardingen 25 januari 2012,

Geachte Volksvertegenwoordiger,

Donderdag 2 februari zult u als woordvoerder Infrastructuur en Milieu in een AO met de minister over haar plan voor de aanleg van de Blankenburgtunnel, als nieuwe westelijke oeververbinding (NWO), in debat gaan.
Zoals u weet is er een groeiend verzet onder de bevolking uit de regio tegen dit plan. De inspraak over deze plannen is niet echt positief verlopen. Vele insprekers voelen zich behoorlijk bekocht en hebben het gevoel niet gehoord te zijn. Daarnaast ziet ook een grote landelijke belangenbehartiger voor automobilisten als de ANWB de plannen niet zitten. Er moet dan toch iets echt niet kloppen. Het is dubbelzuur voor werkers als ze ook nog eens tol moeten betalen voor een verbinding woon-werkverkeer die hun recreatiemogelijkheden en leefomgeving verziekt.

Maar buiten alle verkeerstechnische en financiële aspecten, menen wij dat één van de belangrijkste aspecten sterk onderbelicht is gebleven. Namelijk het feit dat de aansluiting op de tunnel met een zesbaansweg dwars door het laatste mooie en open gebied in een verder sterk verstedelijkte en geïndustrialiseerde omgeving zal gaan lopen. Een gebied met een grote recreatieve waarde waar vele tienduizenden omwonenden uit de verre omgeving gebruik van maken. Het is niet voor niets dat er in het nabije verleden voor vele miljoenen is geïnvesteerd om het gebied een goede recreatieve functie te geven. Het probleem is dat juist deze ‘waarde’ in het plan voor de Blankenburgtunnel nauwelijks is meegerekend, terwijl de bewoners deze ‘waarde’ wel degelijk als onmisbaar voor de kwaliteit van hun leef- en werkomgeving voelen. Wij gaan er vanuit dat u als volksvertegenwoordiger deze niet berekende waarde wel degelijk zal gaan meewegen in uw besluitvorming.

Naast deze voor de regio zeer belangrijke recreatieve waarde vindt u in dit gebied ook hoogwaardige natuur. Er huizen bijzondere vogels in en rond het unieke Volksbos (in 1992 zijn 16.000 bomen door 8000 omwonenden aangeplant als protest tegen plannen voor de stort van industrieel afval) en de Rietputten. Er heeft zich een bijzondere (zeker voor dit gebied) flora en fauna ontwikkeld.

De minister zei tijdens het laatste MIRT-overleg het Volksbos gespaard zou blijven. Dat is mogelijk waar, maar getuigt van een te beperkte visie op het gebied. Het mooie en bijzonder van het gebied is namelijk dat hier juist natuurwaarden en de recreatieve waarden samengaan.
Het Volksbos en de omgeving moeten als een geheel beschouwd worden. Het economische belang van deze gebiedselementen is groter dan menigeen zich bewust is. In het Rijnmondgebied wordt dagelijks hard gewerkt onder vaak zware arbeidsomstandigheden. Dan zijn ontspanning en recreatiemogelijkheden van groot belang. De economische waarde van het gebied, huizenprijzen, investeringsklimaat en vestigingsklimaat zullen samen met woon- en leefklimaat worden aangetast als de Blankenburgtunnel en aansluitende wegen zouden worden gerealiseerd. Geen bevordering maar belemmering van economische ontwikkelingen. Het is niet voor niets dat de Industriële Kring Vlaardingen zich tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel heeft uitgesproken.

Om dit duidelijk te maken zullen zaterdagavond 28 januari om 18.30 uur vanaf het Paviljoen De Krabbeplas vele omwonenden, leden van lokale (sport)verenigingen, Scouting Vlaardingen, , De Flardingha Ruiters, Stichting Survival Vlaardingen, ServiceTeam VVV Vlaardingen, bewonersorganisaties e.v.a. een fakkeloptocht door het bedreigde recreatiegebied houden onder het motto; ‘klaag niet over duistere plannen, maar ontsteek het licht’.

U bent als volksvertegenwoordiger van harte uitgenodigd. Vanzelfsprekend zult u de gelegenheid hebben om in het kort uw standpunt onder de aandacht te brengen. Graag hoor ik of u komt.

Hopelijk tot dan en met vriendelijke groet,

Remi Poppe
Voorzitter Stichting Groeiend Verzet.

U bent hier