h

SP stelt art. 36 vragen over het rapport 'natte voeten in de Hoevebuurt'

6 februari 2012

SP stelt art. 36 vragen over het rapport 'natte voeten in de Hoevebuurt'

Geachte burgemeester en wethouders,

Zoals u weet heeft de SP in september 2011 een rapport aan u verzonden over de grondwater problemen in de Hoevebuurt.
Dit rapport is ook verstuurd naar de betrokken instanties, hierop heeft de SP alleen antwoord gehad van het hoogheemraadschap Delfland dat in overleg met de gemeente zij hier niet over gaan.

Vlaardingen, 16 oktober 2011

Betreft: Onderzoek ‘Natte voeten in de Hoevenbuurt’

Geachte burgemeester en wethouders,

Zoals u weet heeft de SP in september 2011 een rapport aan u verzonden over de grondwater problemen in de Hoevebuurt.
Dit rapport is ook verstuurd naar de betrokken instanties, hierop heeft de SP alleen antwoord gehad van het hoogheemraadschap Delfland dat in overleg met de gemeente zij hier niet over gaan.

Heeft de gemeente al actie ondernomen naar aanleiding van dit rapport?

Zo nee, waarom niet?

Zo ja, zijn de bewoners hier ook van op de hoogte gebracht?

Is de oorzaak van dit probleem al gevonden of word hier niet naar gezocht?

Zo nee, waarom niet?

Zo ja, zijn de bewoners hiervan op de hoogte gesteld?

Is er al een oplossing gevonden voor dit probleem?

Is de gemeente ervan op de hoogte dat Waterweg Wonen isolatiemateriaal tegen de onderkant van de vloer laat spuiten, en dat de bewoners hier positief over zijn?

Is de gemeente bereid om Samenwerking Vlaardingen op de hoogte te brengen van de door Waterweg Wonen aangebrachte isolatie en te vragen of zij deze ook bij hun huurders willen aanbrengen?

Is de gemeente bereid de SP fractie hiervan op de hoogte te houden?

In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

Namens de leden van de SP-fractie,

Frank Hoogervorst,
Raadslid SP

U bent hier