h

Tussen 'wal en schip ' vallen

16 maart 2012

Tussen 'wal en schip ' vallen

Steeds vaker bereiken ons berichten dat mensen in de Wsnp(Wet schuldhulpsanering natuurlijke personen) tussen ' wal en schip' vallen. Zo komen zij niet in aanmerking voor bijv. de gemeentelijke armoede bestrijding en de Rotterdampas met gereduceerd tarief, dit terwijl zij minder te besteden hebben dan personen/ gezinnen in de bijstand. In de jaren dat mensen in de Wsnp bezig zijn van hun schuld af te komen komen veel personen/gezinnen in een sociaal isolement. Om te pogen dit te veranderen hebben de SP in Rotterdam en Vlaardingen besloten hun beider colleges vragen te sturen.

Geacht college

Dit jaar zijn de tarieven van de Rotterdampas aangepast en verhoogd. Gelukkig is de pas voor mensen met een minimum inkomen nog steeds beschikbaar voor een reductietarief. De SP-fractie heeft de afgelopen tijd diverse signalen ontvangen van mensen die in een schuldhulptraject als de Wet schuldhulpsanering natuurlijke personen (Wsnp) zitten en die daardoor buiten regelingen zoals de Rotterdampas vallen.

Mensen die onder de Wsnp vallen, hebben het recht om minimaal 90% van de bijstandsnorm te behouden. Dit wordt de beslagvrije voet genoemd. Er wordt voor mensen in de Wsnp een zogeheten vrij te laten bedrag berekend, het bedrag waar mensen maandelijks van moeten rondkomen. Dit is de beslagvrije voet plus een reserveringstoeslag van 5%.

Mensen die onder de Wsnp vallen, komen hierdoor dus bij lange na niet boven het bedrag uit dat de Rotterdampas bijvoorbeeld hanteert voor hun reductietarief. Hun netto-inkomen kan weliswaar hoger uitvallen, maar het besteedbaar bedrag is iets minder dan de bijstandsnorm.

Graag ontvangen wij antwoord op de volgende vragen:
1. Mensen met schulden kunnen onder de armoedevoorzieningen vallen, als zij als uitzondering worden opgenomen in het gemeentelijk beleid. Waarom heeft de gemeente Vlaardingen er niet voor gekozen om mensen in de Wsnp als uitzondering op te nemen?
2. Is het college het eens met de SP dat mensen die onder de Wsnp vallen en aan kunnen tonen dat zij onder of op de bijstandsnorm zitten automatisch onder alle armoedevoorzieningen van de gemeente Vlaardingen moeten vallen? Zo nee, waarom niet?

Om voor een Rotterdampas voor reductietarief in aanmerking te komen, mag het minimuminkomen of het gezamenlijke netto-maandinkomen niet hoger zijn dan:

€ 1475,- samenwonenden/gehuwden
€ 1325,- eenoudergezin
€ 1025,- alleenstaande

3. Bent u het met de SP eens dat mensen die onder de Wsnp vallen ook voor reductietarief de Rotterdampas moeten kunnen aanschaffen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Namens de SP Fractie,

Ingrid Wijker

U bent hier