h

SP stelt technische vragen over ICT-kosten

23 mei 2012

SP stelt technische vragen over ICT-kosten

Onlangs kreeg de SP fractie een memo binnen van het college met daarin de uitleg dat de ICT-kosten 2012 €3.500.000,- bedragen exclusief personeelskosten en eventuele bezuinigingen.
De SP fractie vraagt van het college om een gespecificeerder verhaal over wat er gedaan word met dit geld, om zo onaangename verrassingen zoals met de IPhone te voorkomen.

De SP fractie stelt bij monde van Frank Hoogervorst de volgende vragen:

Geacht college,

Naar aanleiding van uw raadsmemo 'Maximaal, optimaal, digitaal' waarin u uw voorgenomen koers met de raad deelt het volgende,

U schrijft in de raadsmemo dat de huidige ICT-kosten 2012 voor aanschaf, beheer en onderhoud bedragen (exclusief de personeelskosten) voor de gemeente Vlaardingen ongeveer € 3.500.000,- (exclusief de mogelijke bezuinigingen).

Wij vinden dit bedrag zonder duidelijke specificaties niet acceptabel en willen dus nog voor wij dit bespreken het bedrag gespecificeerd hebben. Dit om een duidelijk beeld te krijgen hoe dit geld besteed word, waar het mogelijk iets soberder kan en om onaangename verassingen zoals onlangs met de IPhone te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

Frank Hoogervorst
Raadslid SP fractie

U bent hier