h

SP vraagt stopzetting Huishoudtoets

1 mei 2012

SP vraagt stopzetting Huishoudtoets

SP-raadslid Ingrid WijkerSP-raadslid Ingrid Wijker heeft het college van Vlaardingen verzocht de toepassing van de huishoudtoets tot nadere orde op te schorten.
Sinds 1 januari 2012 is onder kabinet Rutte de huishoudtoets ingevoerd. Met deze maatregel was er nog maar één uitkering per gezin mogelijk. Ouders in een uitkering liepen het risico hun uitkering te verliezen als een inwonend kind een inkomen had, of de uitkering werd verminderd met het bedrag dat een kind aan studiefinanciering kreeg. Dit beleid resulteerde in veel nepverhuizingen maar ook echte verhuizingen naar bijvoorbeeld familieleden die niet afhankelijk zijn een sociale dienst. Door de val van het kabinet is het voortbestaan van de huishoudtoets ter discussie komen te staan. Ook de vier grote steden - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht - hebben inmiddels de uitvoering van de huishoudtoets opgeschort.

De SP fractie wenst dat deze ingrijpende en hardvochtige maatregel per direct in Vlaardingen een halt wordt toegeroepen, daarom heeft de fractie het college de volgende vragen gesteld;

Geacht college,

De vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam,Den Haag en Utrecht schorten de uitvoering van de huishoudtoets op. Dat heeft de G4 bekendgemaakt na overleg met het ministerie van Sociale Zaken. Uiteindelijk zal de huishoudtoets definitief worden geschrapt, eerst kijkt men hoe dit procedureel geregeld kan worden. Op donderdag 26 april jl. hebben wij de huishoudtoets in de commissie nog besproken als zijnde nog bestaand beleid, op dat moment was het bij u waarschijnlijk nog niet bekend dat deze huishoudtoets opgeschort cq afgeschaft zou worden. Naar aanleiding van deze wijziging in het beleid heeft de SP fractie de volgende vragen;

1. Stopt u in navolging van de 4 grote gemeenten ook onmiddelijk met de huishoudtoets?
2. Bent u bereid alle lopende onderzoeken naar gezinnen met meerdere inkomens direct stop te zetten?
3. Zijn er al gezinnen gedupeerd en hoe en of wanneer gaat u de gedupeerde mensen compenseren?
4. Bent u bereid om zo snel als mogelijk de mensen met werkende/studerende kinderen te informeren over de wijzigingen omtrent de huishoudtoets om zo de eventuele waarneembare verhuisbewegingen een halt toe te roepen?

Vol vertrouwen wachten wij uw antwoord af.

Met vriendelijke groet,

Ingrid Wijker
Socialistische Partij.

Zie ook:

U bent hier