h

Voortgang renovatie stadskantoor

11 september 2012

Voortgang renovatie stadskantoor

In juni 2012 is er begonnen aan het strippen van het stadskantoor van de gemeente Vlaardingen aan de Westnieuwland.
Na 3 maanden van strippen en breken vind de SP fractie het tijd om achterom te kijken, hoe is de renovatie tot nu toe verlopen?
SP raadslid Ingrid Wijker stelt de volgende vragen aan het college van B&W.

Geacht college,

We zijn al weer een aantal maanden gevorderd na de aanvang van de renovatie van het stadskantoor.
De vorderingen zijn duidelijk zichtbaar tijdens zo'n enorm project, maar wij als SP fractie vinden het ook prettig om te weten hoe het vergaat met het project in zijn totaliteit.
Hiervoor hebben wij een aantal vragen die wij graag door u beantwoord willen zien;

1) Zijn er in aanloop en tijdens de sloop klachten ontvangen van omwoners of anderszins betrokken burgers/bedrijven in relatie tot de werkzaamheden tot nog toe.
Zo ja, hoeveel klachten heeft u ontvangen, wat is de belangrijkste aard van deze klachten en zijn deze klachten adequaat afgehandeld?

2) Zijn er tot nog toe bijzondere incidenten te melden op het gebied van veiligheid en/of milieu die een belemmering kunnen geven op de renovatie?

3) Loopt de renovatie bouwkundig nog volgens planning, zo nee wat is dan de nieuwe verwachtte opleverdatum?

4) Lopen de financiƫn van dit project nog volgens de begrootte kosten? Graag ontvangen we een tussentijds exploitatie overzicht van de renovatie.

5) Wanneer de reeds gemaakte kosten uitlopen boven de begroting bent u dan voornemens om af te wijken van het huidige renovatieplan om kosten te besparen?

6) Zijn de kosten van de tijdelijke verhuizing van de medewerkers naar de Westhavenkade binnen de gestelde begroting gebleven? Graag ook hiervan een tussentijds exploitatie overzicht.

In afwachting van uw antwoord,

Fractie SP Vlaardingen
Met vriendelijke groet,
Ingrid Wijker

U bent hier