h

SP stelt vragen over de pilot wonen in Vlaardingen

31 oktober 2012

SP stelt vragen over de pilot wonen in Vlaardingen

Op 30 oktober 2012 heeft de gemeenteraad een memo binnengehad met daarin de pilot van het 'wonen in Vlaardingen'.
Hierin geeft het college aan dat er een maquette en TV-scherm komt in het nieuwe stadskantoor van €70.000,-.
De SP fractie vindt dit onbegrijpelijk in tijden waar iedereen moet inleveren het college een duur TV-scherm wil aanschaffen voor woningzoekende in Vlaardingen.
Daarom stelt de SP fractie de volgende artikel 36 vragen.

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, datum 31-10-2012

Betreft: Wooninformatiepunt

Geachte burgemeester en wethouders,

In de RIB van 30 oktober 2012 heeft u een memo toegevoegd over de pilot ‘wonen in Vlaardingen’.

In deze memo heeft u het over het opzetten van een wooninformatiepunt voor woningzoekende in Vlaardingen.

Naar aanleiding hiervan heeft de SP de volgende vragen,

Bent u net als de SP van mening dat het maar een zeer beperkte doelgroep zal bereiken?

Denkt het college dat alle bezoekers van de publiekshal ook het informatiepunt zullen bezoeken?

U geeft in de memo aan dat de kosten uit het budget van citymarketing 2012 word gehaald, kunt u dit geld niet beter gebruiken om mensen van buiten Vlaardingen naar onze mooie gemeente te krijgen?

In de memo geeft u aan dat de kosten voor dit wooninformatiepunt €70.000, - zijn, vindt u dit net als de SP niet erg veel voor een maquette en een interactief TV-scherm?

Vind u het verantwoord om €70.000,- uit te geven aan een maquette en een TV-scherm in tijden dat er zeer veel van maatschappelijke instellingen gevraagd wordt?

Is het college in overleg gegaan met de andere participerende partijen over dit wooninformatiepunt?

Zo ja, heeft het college ook voorgelegd dat deze €70.000, - gedeeld word met alle participerende partijen?

Zo nee, waarom niet?

Zo ja, waarom betaalt gemeente het bedrag alleen en niet alle partijen?

In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

Namens de leden van de SP-fractie,

Frank Hoogervorst,
Raadslid SP

U bent hier