h

Groeiend Verzet start actie om Kamerleden wakker te schudden!

28 november 2012

Groeiend Verzet start actie om Kamerleden wakker te schudden!

Er zijn al vele acties geweest tegen de plannen voor de Blankenburgtunnel met een zesbaanssnelweg naast ons volksbos. Dat kunt u op deze website zien. Met als hoogtepunt een druk bezochte fakkeloptocht, en vele tienduizenden handtekeningen tegen deze plannen.

Er leek zich voor de verkiezingen een meerderheid in de Tweede kamer te vormen tegen dit onzalige plan. Jammer maar helaas, bij de coalitieonderhandelingen is de PvdA, die zich altijd tegen de Blankenburgtunnel heeft uitgesproken, 180 graden gedraaid in de uitruil van standpunten met de VVD. De Blankenburgtunnel is in het regeerakkoord opgenomen. Een zeer treurige zaak.

Maar met treuren houden we de tunnel + snelweg niet tegen. In 1992 waren de plannen voor een vuilstort al in een veel verder stadium, er lag een ministerieel besluit en er waren al investeringen gedaan door grond aan te kopen. Toch hebben we toen die plannen tegen gehouden door massaal verzet door met 8000 mensen het Volksbos aan te planten!

Dus willen we er ons ‘ kopje’ nu ook niet bij laten hangen, actie helpt.

Zeker nu de minister van Infrastructuur in het programma Buitenhof heeft gezegd dat vanwege het feit dat ze 250 miljoen van haar begroting moet inleveren, ze in haar beleid zal moeten ‘prioriteren en temporiseren’. In tijden van bezuinigingen is een zinloze en zeer schadelijke tunnel natuurlijk geen prioriteit, zou je zeggen.

Daarom vragen wij u deze brief aan de Tweede Kamerleden te sturen.

Geachte Volksvertegenwoordiger,

Woonplaats;

Datum;

Wat een teleurstelling toen mij ter oren kwam dat de aanleg van de Blankenburgtunnel, inclusief natuurlijk een zesbaansverbindingsweg met de A20, dwars door het laatste groen, ons recreatiegebied tussen Vlaardingen en Maassluis, in het regeerakkoord is opgenomen. Vooral omdat zich met de verkiezingsuitslag een Kamermeerderheid tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel aftekende.

De teleurstelling was vooral zo groot omdat juist de PvdA tijdens de onderhandelingen, om volstrekt onduidelijke redenen een draai van 180 graden maakte en instemde met de aanleg van de Blankenburgtunnel.

Maar u kunt het tij nog keren! De discussie over de zorgpremies heeft ervoor gezorgd dat het regeerakkoord ingrijpend gewijzigd is. Waarom zou het aanleggen van een nutteloze weg van 1 miljard euro in een tijd van crisis niet ook aanleiding kunnen zijn om het regeerakkoord te laten aanpassen? Zeker nu er 250 miljoen euro extra bezuinigd moet worden op infrastructuur! U hebt als Volksvertegenwoordiger nog alle gelegenheid om uw eerdere standpunten (indien die tijdens de onderhandelingen verloren zijn gegaan) opnieuw in te brengen en te verdedigen.

In augustus drukten de Kamerleden. Attje Kuiken (PvdA), Farshad Bashir (SP), Rik Grashoff (GL), Esther Ouwehand (PvdD), Carla Dik (CU) nog hun handafdruk in een kleitablet als bevestiging van hun standpunt tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel met de verklaring; De aantasting van natuur, recreatie en leefbaarheid door deze weg is onacceptabel. Bovendien staat het uitgeven van ruim 1 miljard euro in tijden van bezuinigingen voor de Kamerleden ter discussie. Wij zullen ons er dan ook voor inzetten dat na de verkiezingen een nieuwe Tweede Kamer en een nieuw Kabinet het standpunt van minister Schultz voor de Blankenburgtunnel zullen verlaten.

Ik dring er bij u op aan om, met verwijzing naar de herziening van het regeerakkoord als gevolg van gemor in de samenleving, bij uw collega Volksvertegenwoordigers erop aan te dringen het regeerakkoord op dit punt ook open te breken en een vrije discussie over voor of tegen de Blankenburgtunnel mogelijk te maken.

Om te beseffen wat voor bijzonders en moois er onder de rook van de industrie van Europoort is gegroeid, en nu bedreigd wordt, kijk even naar: http://www.volksbos.nl/nieuws/volksbos-word-steeds-mooier/.
En om te beseffen hoe groot het verzet is kijk: http://www.rijnmond.nl/nieuws/28-01-2012/fakkeltocht-tegen-blankenburgtu...

Met vriendelijke groet,

Naam

Adres

http://www.volksbos.nl/

U bent hier