h

Herrie bij Esso

23 november 2012

Herrie bij Esso

Op 22-11-2012 zijn veel bewoners uit Vlaardingen en omstreken opgeschrikt door een geweldig kabaal.
Dit bleek te worden veroorzaakt door de Esso die aan het affakkelen was, naar aanleiding hiervan heeft de SP fractie vragen gesteld.

Vlaardingen, datum 23-11-2012

Betreft: Affakkelen Esso

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Op 22-11-2012 zijn veel bewoners uit Vlaardingen en omstreken opgeschrikt door een geweldig kabaal.
Dit bleek te worden veroorzaakt door de Esso die aan het affakkelen was.

Veel mensen die via omroep Rijnmond informatie wilden vergaren werden teleurgesteld, er werd helemaal niet vermeld.
Een medewerker van DCMR die men pas na herhaaldelijk bellen aan de lijn kreeg verklaarde gelijk dat hij er alleen voor zat en dat hij zo gek werd gebeld dat er geen tijd was voor het inlichten van de pers.
Deze medewerker zat alleen en het bleek niet mogelijk om bij dit soort calamiteiten een doorschakeling naar andere medewerkers die meldtelefoon kunnen over/aannemen.
De SP fractie maakt zich dan ook zorgen over deze ongewenste situatie bij DCMR en meldingen op (rampenzender) Rijnmond, en heeft daarom de volgende vragen

*Wat was er aan de hand, en waardoor werd het kabaal precies veroorzaakt?
*Waarom kwam er geen onmiddellijke melding op RTV Rijnmond?
*Kunt u verslag geven over gebeurtenissen in tijdspad en reactie overheidsdiensten; wat deed DCMR om bevolking adequaat te informeren samen met RTV Rijnmond als rampenzender?
*Wat gaat het college doen aan de slechte bereikbaarheid als het gaat om de meldkamer, SP kreeg namelijk klachten over zeer slechte bereikbaarheid omdat er maar één medewerker op de centrale aanwezig was?

Met vriendelijke groet,

Frank Hoogervorst,
SP raadsfractie.

U bent hier