h

Waar zijn de Klijnsma gelden in Vlaardingen?

18 september 2014

Waar zijn de Klijnsma gelden in Vlaardingen?

Het kabinet heeft medio 2013 besloten 20 miljoen extra gelden ter beschikking te stellen ten behoeve van de armoedebestrijding, ook wel de "Klijnsma gelden" genoemd. Het kabinet heeft naar aanleiding van een advies van de kinderombudsman een beroep op gemeenten gedaan om deze gelden bij voorrang in te zetten voor kinderen uit arme gezinnen. De kinderombudsman wijst hierbij op vroegtijdig signaleren van betalingsachterstanden, zwemlessen en sport voor kinderen.

In december 2013 heeft de gemeente Vlaardingen naar aanleiding van dit kabinetsbesluit 345.000 euro mogen ontvangen. Tot op heden heeft onze fractie nog geen concrete plannen voor wat betreft de armoedebestrijding mogen ontvangen.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft onze fractie de volgende vragen;

1.Gaat het hier om geoormerkt geld?

2.Is dit niet het geval,  kunt u ons dan garanderen dat deze 'Klijnsma gelden" aan niets  anders worden besteed dan aan armoedebestrijding? Zo nee, waarom niet, en aan welke doeleinden wilt u dit geld dan besteden?

3.Zo ja, Wat heeft het college tot op heden concreet ondernomen om de armoede met deze extra gelden te bestrijden?

4.Is het college voornemens om alle adviezen van zowel de kinderombudsman en daardoor ook het kabinet over te nemen?

5.Heeft het college-zoals aan ons toegezegd in december 2013 tijdens behandeling armoedebestrijding- nog steeds het voornemen ook de werkende gezinnen in de schuldhulpverlening en anderen weer afhankelijk van de voedselbank, te betrekken in de strijd tegen armoede, en de 'Klijnsma gelden" ook voor hen te gebruiken?

Onze fractie hoopt op een spoedige beantwoording van onze vragen.

Reactie toevoegen

U bent hier