h

SP wil duidelijkheid over risico van sporten in Broekpoldermodder

26 januari 2015

SP wil duidelijkheid over risico van sporten in Broekpoldermodder

Naar aanleiding van een artikel in het Algemeen Dagblad heeft de SP-fractie vragen gesteld over de risico’s van sportactiviteiten in de Broekpolder waarbij sporters in aanraking komen met mogelijk verontreinigde modder. De Broekpolder is in de jaren vijftig opgespoten met zeer vervuild havenslib. De vraag is ontstaan in welke mate het risicovol is om in je korte broek door de modderige sloten te struinen. SP-raadslid Diana Khader: “Deelnemers van de steeds populairder wordende survival- en mudrunactiviteiten moeten de zekerheid hebben dat ze veilig kunnen sporten in de Broekpolder. Daarom willen wij van het college weten in welke mate de modder in de Broekpolder nog verontreinigd is”.

De GGD zou volgens het AD in opdracht van de milieudienst DCMR onderzoek doen naar de risico’s van sporten in de Broekpoldermodder. SP-raadslid Diana Khader heeft het college gevraagd om de onderzoeksresultaten met de gemeenteraad te delen: “Wanneer de ontstane onrust onterecht blijkt te zijn zou dit ten kosten kunnen gaan van de populariteit van deze sportactiviteiten, en dat zouden wij zeer betreuren. Anderzijds moeten sporters ook het recht hebben om te weten wanneer blijkt dat de modder inderdaad ongezond is om in te sporten. Kortom: We willen duidelijkheid.”

Het feit dat de Broekpolder zo’n mooi recreatiegebied is geworden is overigens te danken aan de blunder van het opspuiten van de vervuilde havenbagger. “Als de grond niet zo vervuild was geweest dan was de Broekpolder al lang ten prooi gevallen aan stadsuitbreiding en was het een gewoon woonwijk geworden als vele andere. Hoewel de vervuiling in de afgelopen zestig jaar zal zijn afgenomen moeten we alert blijven op de gezondheidsrisico’s die Vlaardingen nog lang zal blijven achtervolgen.”


 

Geacht college van burgemeester en wethouders,

De SP-fractie constateert met grote tevredenheid hoe de Broekpolder in korte tijd is ontwikkeld tot een prachtig recreatiegebied. Het feit dat dit gebied uiteindelijk nooit ten prooi is gevallen aan oprukkende stadsuitbreiding hebben wij met name te danken aan de blunder dat dit gebied eind jaren vijftig is opgespoten met giftige havenbagger. Door opbrengen van schone grond, natuurlijke inklinking en uitloging zijn de giftige waardes in de jaren waarschijnlijk afgenomen. Echter, de gevaarlijke stoffen die in de opgespoten havenbagger zaten, kunnen gezien hun aard, niet op natuurlijke wijze zijn verdwenen. Er blijven ons inziens risico's waarmee we verstandig dienen om te gaan.

Naar aanleiding van het artikel 'Vuil Vlaardings havenslib gevaar voor Mudrunners' uit het AD van 26 januari 2015 hebben wij de volgende vragen:

1. Volgens het artikel in het AD van 26 januari wordt er momenteel door de DCMR en de GGD onderzoek gedaan naar de schadelijkheid van de modder wanneer mensen hiermee in aanraking komen door bijvoorbeeld sportactiviteiten. Kunt u zodra dit onderzoek is afgerond de gemeenteraad inzage geven in de onderzoeksresultaten?
2. Kunt u aangeven of er wel of geen overschrijdingen van schadelijke stoffen als het zware metaal cadmium en gechloreerde koolwaterstoffen als Aldrin en Dieldrin in de modder van de watergangen in de Broekpolder zitten?
3. Acht u het verantwoord om met sportactiviteiten als de Mudrun en de Survivalrun direct contact met modder te bevorderen? Zo ja, aan de hand waarvan?
4. Zijn er adviezen of voorwaarden voor recreanten, onder andere wandelen met honden, om verantwoord in alle delen van de Broekpolder te kunnen recreëren? Zo niet, acht u het noodzakelijk deze alsnog op te stellen?
5. Zijn er medische verklaringen voor de klachten van honden met jeukende en pijnlijke pootjes?
6. Kunt aangeven waarom, al weer vele jaren geleden, een agrariër moest stoppen met het telen van o.a.  aardappelen voor consumptie in de Broekpolder?
7. Is het juist dat het uit een deel van de Broekpolder (de oude spuitwallen 5 en 7) het afgevoerde water gezuiverd moet worden voor het geloosd kan worden op het oppervlaktewater? Zo ja, vanwege welke vervuilende stoffen moet er gezuiverd worden?

In afwachting op u antwoord,

Namens de SP-fractie,

Diana Khader,
gemeenteraadslid SP

Reactie toevoegen

U bent hier