h

Blankenburgtunnel nutteloos?

15 februari 2015

Blankenburgtunnel nutteloos?

Naar aanleiding van een artikel op Vlaardingen 24 heeft de SP-fractie vragen gesteld over de noodzaak van de Blankenburgtunnel.
In het artikel wordt een
rapportage die minister Schultz Van Haegen (Infrastructuur & Milieu) naar de Tweede kamer heeft gestuurd aangehaald, waarin de file top 10 staat. De A20 (Hoek van Holland - Gouda) staat sinds vorige zomer op de eerste plaats in de File Top 10. Ook de A16 (derde) en de A13 (zesde) staan hoog in het lijstje.
Rijkswaterstaat verwacht dat de problemen op de A20 in 2022 tot het verleden behoren, dan gaat de verbinding A13-A16 open.

De SP-fractie gelooft niet dat de Blankenburgtunnel  überhaupt nog iets van fileleed oplost bij de Beneluxtunnel die niet eens in de top 10 staat, maar dat het alleen het gebied waar hij komt te liggen vernield.
“Wij willen graag dat het college zich opnieuw gaat inzetten bij de minister om duidelijk te maken dat deze tunnel niets oplost, sterker nog de tunnel gaat er alleen maar voor zorgen dat de A20 een nog drukke weg wordt.
Als de minister toch de Blankenburgtunnel wil doorzetten dan heeft de minister duidelijk last van tunnelvisie.” Aldus Sterenberg

Naar aanleiding van dit bericht hebben wij de volgende vragen.

1.Kent het college dit bericht?

2.Is het college bereidt de minister van infrastructuur te vragen welke gevolgen volgens de regering een aansluiting van de A15 op de overvolle A20 (Blankenburgtunnel) zal hebben voor de bewoners van Vlaardingen?

3.Is het college het met ons eens dat het feit dat de Beneluxtunnel niet voorkomt op de top tien lijst van files, zal betekenen dat de Blankenburgtunnel dus  ook geen fileproblemen in de Beneluxtunnel kan oplossen, maar juist de verkeerscongestie op de A20 bij Vlaardingen zal vergroten?

4.Is het college bereidt een en ander nader uit te zoeken om vervolgens de minister te verzoeken het geld dat deze oeververbinding gaat kosten nuttiger te gaan besteden, of in mindering te brengen op de lopende Rijksbezuinigingen? Zo nee, is er dan geen sprake van tunnelvisie die niet gebaseerd zijn op recente ontwikkelingen op het verkeer in onze regio?

 5.Is het college het met ons eens dat het er veel op lijkt dat het enige resultaat van deze investering zou kunnen liggen in de kosten voor vernieling  van het laatste open gebied met hoge recreatieve waarden?

Reactie toevoegen

U bent hier