h

Huurachterstanden een probleem

22 februari 2015

Huurachterstanden een probleem

De SP is geschokt over de cijfers die blijken uit antwoorden van het college van B&W over huurachterstanden van Vlaardingse huurders. Maar liefst 1 op de 15 huurders heeft duidelijk problemen om hun huur maandelijks te kunnen betalen.

In Vlaardingen hebben 1255 huurders gezamenlijk ruim 1,5 miljoen euro huurachterstand, en zitten dus diep in de financiële problemen. De woningcorporaties moeten nu al 275.000 euro per jaar uitgeven aan betalingsregelingen met hun huurders om huisuitzetting zoveel als mogelijk te voorkomen. Hieruit blijkt dat de huurexplosie van de afgelopen twee jaar (gemiddeld 9%) diep inhakken op financiële positie van vele huurders. Dat de financiéle problemen bij veel Vlaardingse huishoudens groot zijn en dat verdere huurverhoging voor veel huishoudens deze problemen zal verergeren staat wel vast. Van "eigen schuld" is op uitzonderingen na geen sprake meer, zoals ook het NIBUD rapport berekende.

Dan valt er ook nog te bedenken dat vele eigenaar bewoners, ten opzichte van de huidige waarde van hun woning, met veel te hoge hypotheeklasten zitten, dit maakt duidelijk dat het volkshuisvestingsbeleid van de afgelopen decennia, maatschappelijk volstrekt onverantwoordelijk blijkt te zijn.

De komende jaren zullen de huren nog verder stijgen, voornamelijk veroorzaakt door het invoeren van een 'verhuurdersheffing' op basis van het tussen VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en de SGP, afgesloten 'woonakkoord'. Met deze heffing moeten woningcorporaties per jaar ongeveer 600 euro per woning aan Rijksbelasting afdragen. De SP zal de huurders (en de verhuurders) oproepen ernstig bezwaar aan te tekenen tegen het regeringsbeleid en de komende huurverhogingen op 1 juli aanstaande.

Huurders die mee willen werken aan verzet tegen de huurverhogingen kunnen
zich aanmelden via; huurteduur.vld@gmail.com onder vermelding 'comité Huur te Duur'.

Reactie toevoegen

U bent hier