h

SP blij met nieuwe invulling Stadsgehoorzaal

24 maart 2015

SP blij met nieuwe invulling Stadsgehoorzaal

Vandaag verscheen een persbericht van de Gemeente Vlaardingen waarin het college meld dat er overleg is met het culturele veld over de nieuwe invulling van de Stadsgehoorzaal en dat het komende theaterseizoen in ieder geval naast meer amateur voorstellingen ook nog professionele voorstellingen zal blijven aanbieden.

 
“ Dit plan komt in grote lijnen overeen met onze motie die wij tijdens de behandeling van de begroting ingediend hebben samen met Groen Links maar op verzoek van wethouder Oosterom hebben ingetrokken met de toezegging dat hij bereid was om dit verder uit te werken” zegt Kasper Vink, fractievoorzitter van de SP Vlaardingen.
‘ In grote lijnen verzochten wij in deze motie om de culturele instellingen onder 1 paraplu onder te brengen en een plan van aanpak op te stellen om te komen tot een efficiëntere exploitatie met de intentie om ook professionele voorstellingen te behouden. vervolgt Vink verder. Deze opzet vinden we dus ook terug in de nieuwe invulling.
 
Zo lijken alle voorgenomen grote bezuinigingsmaatregelen die aangekondigd waren in de voorjaarsnota van 2014 toch een positieve wending te krijgen.
Er zijn grote inspanningen geleverd door het college
( inclusief de SP) maar ook door de directie van de Kulk en het Cultureel Middenveld om  ondanks de bezuinigen te komen tot een oplossing om zoveel mogelijk te behouden.
Er is nog een weg te gaan maar deze successen tonen aan dat er dankzij samenwerking resultaten bereikt worden waar we wel op hoopten maar die nu ook daadwerkelijk uitkomen.
 
Vlaardingen dus geen spookstad maar een stad waar een bruisend cultureel leven heerst. 

Reactie toevoegen

U bent hier