h

Khader: "Vlaardingers betalen onevenredig veel aan buitenstedelijk groen"

21 april 2015

Khader: "Vlaardingers betalen onevenredig veel aan buitenstedelijk groen"

Foto: SP

SP-raadslid Diana Khader heeft tijdens de raadsvergadering het college verzocht om iets te doen aan het feit dat Vlaardingers onevenredig veel betalen aan buitenstedelijk groen. De aanleiding is dat de beheerskosten van de Broekpolder niet zijn opgenomen in het Recreatieschap Midden Delfland, zoals bij de andere groengebieden in de regio wel het geval is. Diana Khader: “De SP is vóór kwalitatief, ecologisch en kostenbewust beheer van buitenstedelijk groen, maar wel met een eerlijke verdeling van de kosten.”

Vlaardingen draagt net als omliggende gemeenten via het recreatieschap 8 euro per inwoner per jaar bij aan het onderhoud van de buitenstedelijke groen en recreatiegebieden. De Broekpolder – een buitenstedelijk groen en recreatiegebied bij uitstek – valt grotendeels niet onder het beheer van het recreatieschap. Vlaardingers betalen daarmee bovenop de 8 euro per jaar dus nog eens apart bij aan het beheer van de Broekpolder. Khader acht het niet meer dan logisch dat deze beheerskosten regionaal gedeeld worden, net zoals de beheerskosten van alle andere buitenstedelijke groengebieden. De wethouder gaf aan dat dit komt omdat dit deel van de Broekpolder aanvankelijk bestemd was voor woningbouw, en dat pas sinds een aantal jaren er voor is gekozen dit als buitenstedenlijk groen te bestemmen.

Er is momenteel veel te doen rond het recreatieschap omdat het Rijk heeft besloten uit het recreatieschap te stappen en niet langer aan het beheer mee te betalen. Tegen deze uittreding loopt nog een juridische procedure. Het gevolg zou kunnen zijn dat de gemeenten deze kosten moeten opvangen en dus jaarlijks nog meer kwijt zijn aan buitenstedelijk groen. Tevens is de bestuurlijke structuur van het beheer van het buitenstedelijk groen erg ingewikkeld en bureaucratisch georganiseerd en is er behoefte dit te vereenvoudigen. De SP zou graag zien dat het college de eerlijkere verdeling van de beheerskosten van de Broekpolder betrokken wordt bij de verdere hervorming van het recreatieschap.

Reactie toevoegen

U bent hier