h

Dure scheefwoners

17 april 2016

Dure scheefwoners

Foto: SP

 

 

Op 7 april 2016 heeft het CBS een artikel gepubliceerd over de
zogeheten dure scheefwoners, dit zijn mensen met een laag inkomen en een hoge
huur.

In dit artikel geeft het CBS aan dat het aantal dure scheefwoners in
Nederland gestegen is van 8 procent in 2009 naar 18 procent in 2015.

In de zelfde periode is het percentage goedkope scheefwoners gedaald van 28 procent naar 18 procent.
Op 14 april 2-16 komt het AD met een artikel waarin staat dat 18
procent van de huurders moeite heeft om iedere maand de huur en de meest basale kosten van levensonderhoud op te brengen, de cijfers komen van het Planbureau voor de leefomgeving.

Volgens de SP fractie is dit een zorgelijke situatie waar iets aan
gedaan moet worden.

Op 17 februari 2015 heeft u de SP fractie al antwoord gegeven op de gestelde vragen over huurders met een huurachterstand in Vlaardingen.

 

“Het is een zorgelijke situatie als je leest dat het aantal dure
scheefwoners aan het stijgen is en vervolgens leest dat een steeds grotere groep huurder de kosten voor hun levensonderhoud niet meer kunnen opbrengen”. Aldus raadslid Frank Hoogervorst

In de antwoorden van het college op vragen van de SP in 2015 bleek al
dat maar liefst 1 op de 15 huurders in Vlaardingen een duidelijk probleem heeft om hun huur maandelijks te kunnen betalen.

 

Daarom heeft de SP fractie de volgende vragen aan het college van
B&W gesteld.

 

 1. Bent u bekend met het artikel van het CBS en het artikel uit het AD?

 2. Bent u het met de SP eens dat dure scheefwoners uit het artikel van het CBS potentieel huurders zijn die een huurachterstand kunnen gaan oplopen of
  deze al hebben?

 3. Zo nee, waarom niet?

 4. Bent u net als de SP fractie bezorgd over deze situatie?

 5. Bent u voornemens hier lokaal iets aan te doen of neemt u het voortouw en trekt u samen met andere wethouders volkshuisvesting aan de bel bij de
  minister?

 6. Kunt u de meest recente cijfers geven wat betreft de
  huurachterstanden, huurders met een betalingsregeling en het aantal huisuitzettingen zoals u dat heeft gedaan op onze vragen in 2015?

 7. Heeft volgens u deze nieuwe werkelijkheid gevolgen voor uw sloopplannen uit het actieplan wonen?

 8. Zo nee, waarom niet?

Reactie toevoegen

U bent hier