h

SP stelt vragen over niet terugplaatsen oorlogsmonument

31 mei 2016

SP stelt vragen over niet terugplaatsen oorlogsmonument

Foto: Arie Stolk

De fractie van de SP stelt vragen aan het college om zich in te zetten voor behoud van een oorlogsmonument op station Vlaardingen Centrum, of in ieder geval bij het station te laten terugplaatsen. Dit monument dreigt namelijk van het station te verdwijnen na de ombouw van het station van de NS naar een metrostation.

De plannen voor station Vlaardingen Centrum zijn onder andere dat het stationsgebouw/kiosk gesloopt zal worden i.v.m. de renovatie en ombouw naar een metrostation. Doordat dit gebouw gesloopt gaat worden, maakt de SP zich zorgen over het verdwijnen van een plaquette ter nagedachte aan de heer Gerrit van der Meijden (wegwerker van de NS). De SP heeft bij zowel de plancommissie Hoekse Lijn Vlaardingen als bij de Historische Vereniging Vlaardingen aandacht gevraagd voor het verdwijnen van deze plaquette, daarbij is toegezegd dat deze wel behouden zal blijven. Alleen is er nu nog geen nieuwe locatie gevonden waar deze plaquette geplaatst kan worden. Wat de SP betreft zal deze plaquette op station Vlaardingen Centrum moeten blijven en heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het college.

  1. Wat vindt u er van dat deze plaquette geen plaats meer krijgt op het nieuwe (metro)station Vlaardingen Centrum?
  2. Is het college het met de SP fractie eens dat we het niet kunnen accepteren dat een oorlogsmonument van het station Vlaardingen Centrum af wordt gehaald en niet op of bij het station wordt teruggeplaatst na de verbouwing?
    Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u net als de SP fractie van mening dat het niet te accepteren valt dat er zo gemakzuchtig met een oorlogsmonument wordt omgegaan?
    Zo nee, waarom niet?
  4. Bent u bereid om mee te denken voor een plek voor dit oorlogsmonument, en een eventuele locatie beschikbaar te stellen bij het station mocht het niet lukken om deze op het station zelf terug te hangen?

Reactie toevoegen

U bent hier