h

Werken kan lonen

24 oktober 2016

Werken kan lonen

SP stelt vragen aan college over arbeidsverdringing

Begin juni 2016 zijn de Zuid-Hollandse gemeenten Den Haag, Rijswijk, MiddenDelfland en Westland een "verdringingsprotocol" van gemeenten en het FNV overeen gekomen.    Het protocol is volgens de ondertekenaars bedoeld om verdringing op de arbeidsmarkt te voorkomen en om het werken zonder loon tegen te gaan. 

De samenwerkende gemeenten MVS (Maassluis, Vlaardingen,Schiedam)proberen waar mogelijk rekening te houden met arbeidsverdringing, dit ligt echter nergens vast. Het werken zonder loon werkt demotiverend en ook daar heeft men in bovengenoemde gemeenten in Zuid-Holland aandacht voor. Ook in Vlaardingen roept de SP fractie al jaren dat werken moet lonen, dit werd feitelijk altijd onmogelijk geacht. Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de Zuid-Hollandse gemeenten heeft de SP fractie Vlaardingen vragen gesteld aan het college van B&W van Vlaardingen.

 Naar aanleiding van bovenstaande heeft onze fractie de volgende vragen,

- Bent u bekend met de overeenkomst uit deze gemeenten?

- Bent u bereid om met MVS en andere gemeenten een dergelijk protocol op te stellen?

- Bent u bereid om net als deze Zuid-Hollandse gemeenten geen proefplaatsingen meer toe te staan als de werkgever meerdere proefplaatsingen heeft verkregen maar niet bereid blijkt mensen écht in dienst te nemen?

- Bent u net als bovenstaande gemeenten bereid een interventieteam in het leven te roepen waar werkzoekenden terecht kunnen als de afspraken met de werkzoekende en werkgever niet na worden gekomen?

- Bent u, als u niet bereid bent bovenstaande uit te voeren, op zijn minst bereid een protocol dat verdringing tegen gaat overeen te komen met andere gemeenten, dus niet alleen MVS maar meerdere gemeenten?

Ingrid Wijker

 

Reactie toevoegen

U bent hier