h

D66 en SP zetten zich in voor de Stadsgehoorzaal

29 juni 2017

D66 en SP zetten zich in voor de Stadsgehoorzaal

Foto: Stadsgehoorzaal

In 2014 is er flink bezuinigd op de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. Dit was onderdeel van een reeks bezuinigingen die nodig waren om Vlaardinge weer financieel gezond te maken. Ook was er de behoefte om de cultuur in Vlaardingen innovatiever en ondernemender te organiseren. Dichter bij de stad en voor meer mensen toegankelijk en met veel meer en aantrekkelijke activiteiten.

 

 
Vlaardingen staat er nu financieel weer beter voor. Dat geld ook voor de Stadgehoorzaal. Daar is door de huidige directie en het bestuur met beperkte middelen een klein wonder verricht. Dat is gelukt door heel veel en hard werk door alle betrokkenen en vele vrijwilligers. Daarom heeft het college besloten structureel meer geld vrij te maken om de organisatie verder te professionaliseren.
“Het geld dat het college nu vrij maakt is een stap in de goede richting maar wij hebben ons door betrokkenen en deskundigen laten overtuigen dat dit niet genoeg is” aldus Peter Caljé (D66) en Frank Hoogervoorst (SP). “De stadsgehoorzaal in Vlaardingen krijgt er al geld bij, maar er is meer nodig om
echt door te pakken en alle kansen te benutten” vervolgen zij. “Het huidige bestuur van de stadsgehoorzaal heeft in een lastige tijd de zware taak op zich genomen om van de stadgehoorzaal weer een succes te maken, dat moet beloond worden. Ze zijn al een eind gekomen en om het echt goed te doen hebben zij nu wat extra hulp nodig.”

 
Daarom nemen D66 en de SP het initiatief om in overleg met alle partijen in de raad en het college de huidige voorstellen in de voorjaarsnota voor wat betreft de Stadgehoorzaal te verbeteren.
Allereerst om een aantal noodzakelijke eenmalige investeringen mogelijk te maken en ook door het eenmalig versterken van het eigen vermogen zodat ze tegen een stootje kunnen. Dat zal helpen om ook andere sponsors over de brug te laten komen. “Ook zullen wij het college en de raad verzoeken
om de plannen van de Stadgehoorzaal zelf als uitgangspunt te nemen voor het toekennen van een jaarlijkse subsidie.” Nu gaat het college nog uit van “scenario 3” maar wat de SP en D66 betreft kiest de raad voor “scenario 4”, het bedrijfsplan van de Stadsgehoorzaal zelf. “Als je het doet, doe het dan in 1 keer goed!”. De initiatiefnemers realiseren zich heel goed dat daarvoor extra financiële ruimte moet worden gevonden binnen de bestaande middelen en dat dit onderwerp gevoelig ligt bij de coalitie en de oppositie. Zij spreken echter de verwachting uit dat die hobbels kunnen worden genomen en ook de financiële ruimte zal worden gevonden. 

Reactie toevoegen

U bent hier