h

25 jaar Volksbos: het protestbos in Vlaardingen

17 augustus 2017

25 jaar Volksbos: het protestbos in Vlaardingen

Foto: SP

In de jaren '90 van de vorige eeuw kwam er een plan in de gemeenteraad om een afvalstort voor bouw- en sloopafval tussen Vlaardingen en Maassluis in te richten. Onze toen nog kleine raadsfractie was daar faliekant tegen. Ten eerste plaats was bouw en sloopafval geen afval maar ook toen al spul dat winstgevend hergebruikt kon worden. Het college moest na aandringen van een uiteindelijke raadsmeerdersheid toegeven dat het meer om industrieel afval zou gaan. Door het verzet in de raad, in eerste instantie vooral door de SP fractie, kwam dit plan uiteindelijk dus niet door de raad. Toen dreigende de provinciale milieugedeputeerde Hans van de Vlist en minister Hans Alders, als hogere overheden,  Vlaardingen te dwingen om het bestemmingsplan zo aan te passen dat er een afvalstort kon komen. Raadslid Remi Poppe kondigde toen in de
gemeenteraad aan de bevolking tot actie op te roepen. Er ontstond vrijwel onmiddellijk een hele protest beweging in de stad. De huisartsenvereniging, consumentenbond, Groenlinks en de ChistenUnie, aphotekers en bloemisten sloten zich bij het protest aan. De eerste bijeenkomst in de Harmonie leverde een bomvolle zaal op. Besloten werd om een protestbos aan te planten. Bij de apothekers, huisartsen en bloemisterijen kon men een 'boombon' voor 5 gulden aanschaffen.  Het liep als een trein. In kortetijd werden er meer dan 16000 bomen gekocht. En op 12 december 1992 kwamen ruim 8000 bewoners al die bomen planten. Ter herinnering aan deze geweldige actie van de bevolking voor een leefbare woon en werkomgeving komt er nu een tentoonstelling in het Vlaardingen Museum.

Op 12 december 1992 plantten ruim 8.000 bewoners, op een koude winterdag,
16.000 bomen in gebied de Lickebaert in Vlaardingen. Dankzij deze actie verrees
op deze plek geen afvalstort voor industrieel afval, maar een prachtig en uniek
natuurgebied. Het werd het grootste protestbos van Nederland en Europa. Deze
actie kreeg op verschillende plekken in Nederland navolging. De actie werd georganiseerd door Het Groeiend Verzet en uitgevoerd met vele
tientallen bewoners en steun van de Vlaardingse Huisartsen Kring, de
Vlaardingse apothekers, bloemisten, de Vlaardingse afdeling van de
Consumentenbond, de SP, GroenLinks en SGP en vele andere maatschappelijke
organisaties. Maar vooral dus met steun van bewoners die bij huisartsen,
apotheken en bloemisterijen ‘boombonnen’ kochten.

De tentoonstelling geeft  met veel foto’s, affiches, kindertekeningen,
krantenberichten uit die tijd een beeld van hoe het verzet van inwoners een
positieve bijdrage leverde aan de leefbaarheid van de woon- en werkomgeving.

De tentoonstelling is een initiatief van de Stichting Groeiend Verzet in de
Lickebaert, namens deze Remi Poppe, Harry de Vries en Frederieke Verheijen, en
wordt in samenwerking met Museum Vlaardingen uitgevoerd.

Museum Vlaardingen en de Stichting Groeiend Verzet roepen betrokken bewoners
en hun (nu volwassen) kinderen op om een bijdrage te leveren aan de
tentoonstelling door hun persoonlijke herinneringen of foto’s  te delen.
Dat kan door een bericht te sturen naar a.poldervaart@museumvlaardingen.nl

Reactie toevoegen

U bent hier