h

SP stelt vragen over deal met verzekeraars

15 november 2017

SP stelt vragen over deal met verzekeraars

Onlangs heeft SP raadslid Ingrid Wijker schriftelijke vragen gesteld aan het college inzake een deal tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Verbond van Verzekeraars. Die deal omvat het afkopen van de aansprakelijkheid op kosten door de gemeente voorgeschoten in de WMO regeling.

De wet maatschappelijke ondersteuning maakt het mogelijk dat mensen met beperkingen, door aanpassingen in hun woningen, langer thuis kunnen blijven wonen. Dit wordt betaald door de gemeente van hun woonplaats.

Als er sprake is van een beperking ten gevolge van letsel veroorzaakt door derden dan kon de gemeente de kosten in het verleden verhalen bij de verzekeraar van de derde partij. Echter, In 2015 heeft de vereniging Nederlandse gemeenten een deal gesloten met verzekeraars. In ruil voor enkele miljoenen euro’s hebben de verzekeraars de (toekomstige) aansprakelijkheid voor 10 miljoen afgekocht ( 61 cent per inwoner).

Bij de SP vragen wij ons af wat dit de bij VNG aangesloten gemeenten oplevert behalve een onaanvaardbaar hoog risico en een niet te voorspellen financiële last op de balans.

Omdat het voor de SP niet duidelijk is wat dit in praktijk voor de gemeente Vlaardingen betekent zijn de volgende vragen bij het college neergelegd:

- Heeft de VNG  ook met de gemeente Vlaardingen overleg gevoerd over het afkopen WMO kosten door verzekeraars? Zo ja, wat was hierin uw overweging?

- Indien u heeft ingestemd, wat heeft de gemeente Vlaardingen in totaal ontvangen van de afkoopsom?

- Hoeveel letselschade patiënten hebben vanaf 2015 gebruik gemaakt van WMO voorzieningen die voorheen vergoed werden door verzekeraars?

- Indien er sprake was van WMO aanvragen letselschade patiënten, wat zijn hier de tot nu gemaakte kosten van?

- Begin 2018 zal er sprake zijn van verlenging van dit contract, gaat u instemmen met verlenging?

- Indien dit het geval is, gaan de verzekeraars dan weer afkopen of was het bedrag van 10 miljoen in 2015 eenmalig?

Reactie toevoegen

U bent hier