h

“Te weinig kennis over mensenhandel bij gemeenten.”

27 november 2017

“Te weinig kennis over mensenhandel bij gemeenten.”

Dit is de conclusie van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel in een vorige week verschenen rapport. Volgens dit rapport hebben 95% van de gemeenten geen beleid ten opzichte van mensenhandel. Bij 35% van de gemeenten heeft men zelfs geen idee of mensenhandel voorkomt.

Reden genoeg dus voor SP raadslid Kasper Vink om schriftelijke vragen te stellen over de situatie in Vlaardingen. Immers, de gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om slachtoffers te beschermen en daders aan te pakken. Bij die verantwoordelijkheid hoort een beleid waarin preventie een centrale rol moet spelen.

Namens de SP fractie zijn de volgende vragen aan het college gesteld:

Bent u bekend met het rapport van dit instituut?

  1. Zo ja, deelt u de conclusies van dit rapport?
  2. Heeft de gemeente Vlaardingen een apart mensenhandel beleid?
  3. Zo ja, zijn genoemde punten zoals signalering, preventie en bestuurlijke aanpak daarin meegenomen?
  4. Zo nee, waarom niet? Bent u bereid om hiermee alsnog aan de slag te gaan?

Reactie toevoegen

U bent hier