h

“Vlaardingen kan ook in 2018 weer rekenen op de SP!”

12 november 2017

“Vlaardingen kan ook in 2018 weer rekenen op de SP!”

Foto: SP

Vlaardingen – met zijn betoog tijdens de 1e termijn van de behandeling van de begroting 2018 gaf fractievoorzitter Frank Hoogervorst alvast een voorschot van wat men de komende tijd van de Vlaardingse SP kan verwachten.

Dit valt te concluderen  uit de uitgebreide plannen die de SP heeft met o.a de Stadsgehoorzaal, museum Vlaardingen, vrij reizen ouderen/ minima en de geplande rotonde voor de bewoners van de Zwanensingel in Holy-Zuid.

Stadsgehoorzaal
De SP heeft zich tijdens de voorjaarsnota samen met D66, GroenLinks, Leefbaar Vlaardingen, AOV en Stadsbelangen Vlaardingen ingezet voor het stads theater van Vlaardingen. Het college heeft uitvoering gegeven aan de ingediende moties en de SP kan zich dan ook vinden in deze opzet.

Museum Vlaardingen
De partij is trots op het cultureel en historisch erfgoed van Vlaardingen. Dit moet daarom ook voor alle inwoners zijn en blijven ongeacht de dikte van je portemonnee. Helaas moet er geconstateerd worden dat het niet goed gaat met het museum. Daarom pleit Hoogervorst voor het vrij maken van entreegeld. Toen er in Groot-Brittannië jaren geleden werd gekozen voor deze maatregel steeg het bezoekersaantal van de musea met 72 procent. Naast visionair leiderschap is het museum gebaat bij eenzelfde maatregel hier in Vlaardingen. De SP ziet dit als een eerste stap richting een bruisend en succesvol museum dat daarmee een grote rol zal spelen in de educatie en voorlichting over ons rijke verleden en cultuur.

Vrij reizen ouderen en minima
Met als voorbeeld het succes van Rotterdam en Schiedam inzake het vrij reizen voor ouderen en minima heeft de SP samen met AOV de wens om het nu eindelijk ook in Vlaardingen te kunnen introduceren. Zeker nu het college in deze begroting schrijft zich te willen inzetten voor de bestrijding van vereenzaming onder ouderen lijkt de tijd nu rijp. Mobiliteit heeft zichzelf in Rotterdam en Schiedam als bewezen als een doeltreffend middel. SP en AOV dienen hierover een amendement in dat vrij reizen mogelijk maakt voor 65 plussers met een max inkomen van 110% boven het minimum. Afhankelijk van de resultaten hiervan zal er ook ingezet worden om de maatregel uit te breiden naar minima uit andere leeftijdscategorieën.

Rotonde Zwanensingel
Al geruime tijd maakt de SP zich samen met buurtbewoners sterk voor een rotonde aan de Zwanensingel. Met ruim 1100 steunbetuigingen resulteerde deze bundeling van krachten tot de daadwerkelijke komst van deze door bewoners lang gewenste verbetering van de verkeersveiligheid in hun wijk.

Voedsel- en kledingbank
Met het aanbieden van een huurcontract waarvoor er vervolgens subsidie wordt ontvangen neemt het college de onzekere situatie rondom de huisvesting weg bij de voedsel- en kledingbank. Wij als SP zijn hier erg blij mee en danken het college dan ook voor deze permanente oplossing.

Binnenstad
De SP heeft altijd gepleit voor een gezamenlijk plan voor de binnenstad. Een plan waarbij de ondernemers en vastgoed eigenaren ook betrokken zijn bij de financiering. Dit is naar het eruit ziet nog steeds niet gebeurd. Zolang er geen toezeggingen komen uit deze hoek wil de SP dan ook nog niet dat het benodigde bedrag van 2,6 miljoen euro beschikbaar komt voor het college.

Het antwoord op de vraag voor wie wij dit nu eigenlijk doen wordt steevast beantwoord met het stellige “voor de Vlaardingers”. Het lijkt er echter meer op dat het voor de ondernemers en vastgoed eigenaren is die zelf geen cent wensen te investeren in het succes van een bruisende binnenstad.

Visie binnenstad
Tijdens de voorjaarsnota is er een motie ingediend voor het maken van een heldere visie richting de binnenstad. Nu blijkt echter dat er in de begroting een bedrag van 50.000 euro is gereserveerd voor het ontwikkelen van deze visie. Wij van de SP werken heel graag mee aan het opstellen hiervan. Wij hoeven hier echter niet speciaal voor beloond te worden en het geld kan daarom beter besteed worden voor iets nuttigs. Zoals bijvoorbeeld de dekking van onze motie inzake vrij entree voor museum Vlaardingen.

Fusie cultuurveld
Samen met andere partijen heeft de SP tijdens de voorjaarsnota een amendement ingediend om een bestuurlijke fusie te realiseren tussen de Stadsgehoorzaal, Kroepoekfabriek en Kade 40. Deze eerste twee gaan bestuurlijk samen en Kade 40 gaat een intensief samenwerkingsverband aan. De SP is van mening dat ook Kade 40 uiteindelijk onderdeel gaat uitmaken van deze bestuurlijke fusie. Hiermee zullen o.a. directiekosten bespaard worden.

Opdracht voor de volgende coalitie
Hoogervorst sluit af met een hoopvolle boodschap en een duidelijke opdracht voor de volgende coalitie. “De coalitie met de SP daarbinnen als grootste partij laat een gezonder Vlaardingen achter dan het vier jaar geleden aantrof”. Hierbij geeft hij de volgende raad de opdracht om er in hun termijn een nog gezonder en socialer Vlaardingen van te maken. Na een dankwoord aan coalitie en oppositie kijkt hij optimistisch vooruit op een nieuwe raadsperiode met de SP daarin als grootste partij.

Reactie toevoegen

U bent hier