h

Woekerrentes bij GKB ook in Vlaardingen een feit!

17 december 2017

Woekerrentes bij GKB ook in Vlaardingen een feit!

In 2016 hebben de ChristenUnie/SGP en de SP een motie ingediend waarin wij verzochten een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om de rentes gelijk te stellen voor iedereen die gebruik maakt van de lening voor inrichtingskosten in Vlaardingen. Na een korte terugkoppeling over de stand van zaken in het eerste kwartaal van 2017 hebben wij niets meer vernomen van deverantwoordelijke wethouder. Tijdens een uitzending van Kassa onlangs werd duidelijk dat Vlaardingen ook een gemeente is met woekerrenten op dit soort leningen. Onze gemeente hanteert het maximaal wettelijk toegestane tarief. 

Over het algemeen kunnen mensen een sociaal krediet krijgen als ze minder dan 130% van het minimuminkomen verdienen, een negatieve BKR-registratie hebben of 65 jaar en ouder zijn. Ook wordt gekeken naar de draagkracht van aanvragers en/ of de gemeente andere mogelijkheden heeft om de financiële nood op te lossen.
Het hanteren van het maximale tarief treft dus altijd de meest kwetsbare groep.

Op dit moment hanteert de gemeente Vlaardingen het 0% rente principe voor Statushouders met inrichtingskosten maar betaalt de bijv. met kinderen op straat gegooide moeder het maximale tarief. Voor haar geldt een tarief van 12,5% tot 14% rente wanneer zij opnieuw moet beginnen. Dit laatste geldt overigens ook voor onze dak en thuislozen. "Onze fractie is van mening dat iedereen behandelt moet worden op basis van gelijkwaardigheid", aldus Ingrid Wijker.  Naar aanleiding van onze motie en de uitzending van Kassa, heeft onze fractie vragen gesteld aan het college. 

Naar aanleiding van bovenstaande, in combinatie met het uitblijven van de onderzoeksresultaten van onze vorig jaar ingediende motie, hebben wij de volgende vragen;

 - Bent u bereid om iedereen, ongeacht status, op gelijkwaardige wijze te behandelen?
 
- Bent u bereid om met de Gemeentelijke kredietbank in gesprek te gaan over het gelijk trekken van renten voor statushouder en niet- statushouders. 
 
- Onze fractie is bekend met het feit dat de bank zegt teveel risico te lopen als alle leningen, net als bij Statushouders op 0% rente worden gezet. 
Bent u dan bereid om alle groepen tegemoet te komen en de rente derhalve voor iedereen op bijv 5% of lager te zetten? Zo nee, waarom niet? 

Reactie toevoegen

U bent hier