h

SP: Verdubbel Vlaardingse duurzame energieproductie

23 januari 2018

SP: Verdubbel Vlaardingse duurzame energieproductie

Foto: SP

Als het aan de SP ligt produceert Vlaardingen in 2022 twee keer zoveel duurzame energie dan nu. Dat is nodig om op termijn onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Een verdubbeling vraagt om inzet van de gemeente, inwoners, ondernemers, woningcorporaties en verenigingen. Naast de verdubbeling van de totale duurzame energieproductie zet de SP specifiek in op een verdubbeling van opbrengst uit zonnepanelen. In totaal gaat het om een groei van 60 naar 120 Terajoule* per jaar. Daarmee kan een derde van de Vlaardingse huishoudens van Vlaardingse duurzame stroom worden voorzien.

In 2014 is de opbrengst al verdubbeld door de plaatsing van de twee windmolens (38 TJ) bij waterzuivering De Groote Lucht. Op deze locatie wordt ook voor 17 TJ aan biogas omgezet in elektriciteit. Daarmee is De Groote Lucht een gigantische energiecentrale vergeleken met de rest van lokale energieproductie.

Vlaardingen heeft inmiddels negen extra locaties beschikbaar gesteld voor het plaatsen van windmolens. Vier van deze molens zijn voldoende om de totale Vlaardingse duurzame energieproductie te verdubbelen. De grootste uitdaging zit echter in de uitbreiding van het aantal zonnepanelen (PV-panelen). De meest recente gegevens geven aan dat alle zonnepanelen in Vlaardingen 5 TJ per jaar opleveren. Om dat naar 10 TJ te brengen moeten alle zeilen worden bijgezet.

De gemeente bezit 82 gebouwen en dus veel dakoppervlak. De SP wil dat deze de komende vier jaar allemaal van zonnepanelen worden voorzien. Ook zal de gemeente met woningcorporaties in gesprek moeten om hun woningbezit ook van panelen te voorzien. Door dit gezamenlijk aan te besteden kunnen veel kosten worden bespaard.

Een andere bron van beschikbare duurzame energie is de restwarmte van de industrie. Sinds 2014 loopt er een heetwaterleiding met een diameter van 90cm dwars door Vlaardingen om restwarmte vanuit de Botlek naar Rotterdam Noord te krijgen. Men heeft echter nagelaten om Vlaardingen op dit net aan te sluiten. Wij stellen voor snel werk te maken van lokale aftakkingen. Wij beginnen door Zwembad De Kulk aan te sluiten en hen daarmee volledig aardgasvrij te maken.

 *1 TJ (Terajoule) is gelijk aan 277.777,00 kWh. Per Terajoule kunnen zo’n 84 woningen van elektriciteit worden voorzien. 

Reactie toevoegen

U bent hier