h

Informateurs Vlaardingen maken coalitievoorstel bekend

19 april 2018

Informateurs Vlaardingen maken coalitievoorstel bekend

Op basis van de gesprekken met alle politieke partijen stellen de twee informateurs, Frans Hoogendijk (ONS Vlaardingen) en Arnout Hoekstra (SP), voor een coalitie te vormen met de vijf grootste partijen: ONS Vlaardingen, SP, VVD, GroenLinks en CDA. Zij adviseren dat zij gezamenlijk als formateurs verdergaan om de coalitievorming verder vorm te geven gelijktijdig met de vorming van het raadsakkoord.

In Vlaardingen is inmiddels een breed gedeelde overeenkomst over het raadsakkoord. Veruit de meeste raadsfracties zijn voorstander van een breed gedragen raadsakkoord waarin op hoofdlijnen alle partijen zich kunnen vinden. De gemeenteraad ziet ruimte voor een nieuwe werkwijze waarmee knelpunten worden opgelost. Tijdens workshops hebben de nieuwe raadsleden in de afgelopen weken al kennisgemaakt met deze nieuwe werkwijze en reglement van orde.

Start coalitievorming
Alle partijen vinden unaniem dat in ieder geval ONS Vlaardingen en de SP deel moeten uitmaken van de coalitie. De meeste partijen noemen de andere grootste partijen, VVD, GroenLinks en CDA, als meest voor de hand liggende coalitiepartners. Het advies van de informateurs is om tot formateur benoemd te worden om deze vijfpartijencoalitie plus bijbehorend akkoord op hoofdlijnen in beeld te brengen. De meeste partijen vinden dat bij een raadsakkoord de hele gemeenteraad de belangrijkste beslissingen samen neemt. De informateurs adviseren dat elke coalitiepartij één wethouder levert voor het college van B&W.
Wederzijdse controle en evenwicht
De informateurs adviseren de gemeenteraad om de lijn van gedeelde verantwoordelijkheid niet te beperken tot de coalitievorming en het benoemen van wethouders. Zij adviseren deze balans ook te hanteren binnen de gemeenteraad en een vicevoorzitter te benoemen uit een fractie die geen wethouder levert. Dit zorgt voor een verdeling van de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming van het college en de raad en ontstaat wederzijdse controle en evenwicht.
Vervolg
Op maandag 23 april is er om 20.00 uur een openbare bespreking over het verslag en het advies van de informateurs in de Raadszaal.

 

Reactie toevoegen

U bent hier