h

Beoogde portefeuilleverdeling bekend

28 mei 2018

Beoogde portefeuilleverdeling bekend

Afgelopen weekend hebben de vijf kandidaat-wethouders, samen met de burgemeester, gesproken over een mogelijke portefeuilleverdeling voor het nieuwe college. De beoogde portefeuilleverdeling ziet er als volgt uit:

Frans Hoogendijk (ONS)

Economische zaken en Havens, Vestigingsklimaat , Burgerparticipatie en communicatie, Handhaving en toezicht, Stadspromotie en Personeel en organisatie.

Arnout Hoekstra (SP)

Bouwen en wonen, Grondzaken en Vastgoed, Ruimtelijke ordening, Financiën en Coördinatie Aanpak woonoverlast.

Bart Bikkers (VVD)

Duurzaamheid, energietransitie en milieu, Verkeer en vervoer, Sport, Dienstverlening, data en digitalisering en Europese stimuleringsfondsen.

Bart de Leede (GL)

Klimaatadaptatie, Openbare ruimte en Groen, Afvalinzameling, Participatiewet en armoedebeleid, Cultuur en Monumenten, Evenementenstimulering, Coördinatie Omgevingswet en Biodiversiteit en dierenwelzijn.

Jacky Silos (CDA)

Zorg en ondersteuning, Jeugd, Onderwijs, Maatschappelijke participatie, Emancipatie en integratie en Maatschappelijke opvang.

Burgemeester Annemiek Jetten heeft Openbare orde, Integraal veiligheidsbeleid, Vergunningverlening bijzondere wetten, Bestuurlijke coördinatie, Regionale samenwerking (MVS en MRDH) en Archief in haar portefeuille. De beoogde portefeuilleverdeling wordt pas definitief nadat alle kandidaat-wethouders de rapportage van hun integriteitsscan hebben ontvangen en de uitkomsten met elkaar hebben gedeeld. Dit gebeurt komende week. De installatie van het nieuwe college staat gepland op 5 juni. 

Reactie toevoegen

U bent hier