h

Vlaardings experiment ‘raadsbreed akkoord’ mislukt

12 november 2018

Vlaardings experiment ‘raadsbreed akkoord’ mislukt

Na de verkiezingen werd voormalig burgemeester Bert Blase aangesteld als verkenner. Hij adviseerde de gemeenteraad de stad te besturen vanuit een zo breed mogelijk gedragen raadsakkoord. Nu - ruim zeven maanden verder – is invulling gegeven aan alle aanbevelingen van de verkenner. Het proces van het opstellen van een raadsprogramma en het vaststellen van een gemeentelijke begroting ligt nu achter ons. De vraag is nu: Is de raad geslaagd in het succesvol uitvoeren van de aanbevelingen van de verkenner?

De raad werkt niet op basis van een raadsbreed gedragen programma: Vijf van de twaalf partijen stemde tegen het door henzelf opgestelde raadsprogramma. Een raadsprogramma op basis van alle twaalf verkiezingsprogramma’s en vele uren raadsbreed overleggen in een strandpaviljoen in ‘s-Gravenzande, onder begeleiding van een extern bureau en vele ondersteunende ambtenaren. 

Het raadsprogramma werd vertaald tot een begrotingsvoorstel. Hoewel er eigenlijk geen vrij besteedbaar geld beschikbaar is, leidde het wensenlijstje van de gemeenteraad tot tien miljoen aan extra uitgaven voor de komende vier jaar. De raad diende vervolgens aanvullend nog eens 22 wijzigingsvoorstellen in. Zes van de twaalf fracties stemden uiteindelijk tegen de begroting, en daarmee tegen hun eigen collectieve wensenlijst. Hoewel de begroting formeel wel op een meerderheid kan rekenen, liet de grootste collegevormende partij weten met grote tegenzin in te stemmen.

In de raad oefenen fracties hun invloed uit door voorstellen te wijzigen, maar steunen vervolgens niet het uiteindelijke (gewijzigde) voorstel. Dat is krenten uit de pap halen, om zo naar je achterban mooie sier te kunnen maken. Fracties nemen daarmee wel raadsbreed de macht, maar nemen niet raadsbreed de verantwoordelijkheid. 

Concluderende dat daarmee het experiment van het raadsbrede akkoord is mislukt, stellen de raadsleden van de SP-fractie voor om terug te gaan naar de tekentafel en alsnog een coalitieakkoord te schrijven. Zij roepen daarbij ook de andere fracties op zich hier openlijk over uit te spreken: Blijft Vlaardingen doormodderen met de huidige werkwijze of komt er via coalitievorming weer een gedragen bezielde koers?

Reactie toevoegen

U bent hier