h

Petitie voor herinvoering van eenrichtingsverkeer

7 december 2019

Petitie voor herinvoering van eenrichtingsverkeer

Foto: Thomas van Dijk

De afgelopen tijd is SP Vlaardingen in de Indische buurt aan de deuren geweest om met de bewoners in gesprek te gaan over wat er speelt in de wijk. Naast de parkeerproblematiek waren er veel klachten over de afwezigheid van eenrichtingsverkeer in de Bangkastraat en Boeroestraat. De Bangkastraat en Boeroestraat zijn in tegenstelling tot de rest van de Indische Buurt de enige straten zonder eenrichtingsverkeer. 

 Dit is opmerkelijk, gezien de Bangkastraat en Boeroestraat even smal zijn als de andere straten. Dit leidt tot meerdere problemen, zoals het niet kunnen passeren van een tegenligger door gebrek aan ruimte of bestuurders die de woonstraat gebruiken om druk verkeer op de Billitonlaan te vermijden tijdens de spits. Dit probleem kan leiden tot vervelende en vaak gevaarlijke situaties. Daarom is SP Vlaardingen met de bewoners  een petitie gestart met de eis dat het eenrichtingsverkeer in de Bangkastraat en Boeroestraat weer wordt ingevoerd. De petitie is ruim ondertekend door de bewoners uit deze straten en we kregen veel enthousiaste reacties.

Op 12 december overhandigde de SP samen met de bewoners alle handtekeningen aan VVD-wethouder Bart Bikkers. Zowel de SP als de bewoners hopen dat de gemeenteraad nu wel inziet dat het eenrichtingsverkeer van groot belang is en eindelijk actie ondernemen, voor de veiligheid en het comfort van de inwoners van deze straten.

Reactie toevoegen

U bent hier