h

Vlaardingen niet het tweede Groningen

11 juni 2021

Vlaardingen niet het tweede Groningen

Terwijl de gaskraan in Groningen dicht gaat en in het hele land de roep om van het gas af te gaan luider wordt, gaat de NAM het gasveld onder Vlaardingen ontginnen.

Hiervoor is een veiligheid risico rapportage gemaakt die veel overeenkomsten vertoont met die van Groningen. Het risico is klein en gaswinnen kan gewoon waarbij er aardbevingen zouden kunnen ontstaan van 1 of 2 op de schaal van Richter.

Terwijl er aan de kant van Vlaardingen, namelijk in De Lier, het fracken is begonnen en dit volgens de NAM weinig risico met zich mee brengt zal dit toch invloed op Vlaardingen hebben. Door het fracken kan er een bodemdaling ontstaan van 2 à 3 cm volgens de NAM. In combinatie met  mogelijke aardbevingen maakt de SP zich ernstig zorgen over mogelijke schade aan gebouwen en woningen in Vlaardingen. Maar vooral over het persoonlijke leed dat  ontstaat en dat door het grote geld opzij geschoven wordt.  

De SP ziet meer in een plan om het geïnvesteerde geld dat uitgegeven wordt aan gaswinning in plaats daarvan gebruikt gaat worden voor een plan om in Vlaardingen de energietransitie te collectiviseren. De overheid wil van het gas af om de CO2 uitstoot te verlagen. Maar deze transitie gaat voor veel mensen te duur worden. Ook voor bedrijven en woningbouwcoöperaties zal de energietransitie een dure aangelegenheid worden.

Beter zou zijn al deze risico’s van het gaswinnen te vermijden en tevens de klimaatdoelstellingen van het akkoord van Parijs te halen. Met het voorstel van de SP door Sandra Beckerman streven we naar klimaatrechtvaardigheid.

Zon voor iedereen

https://sp.nl/nieuws/2021/03/goedkope-duurzame-energie-voor-alle-huishoudens

Wanneer mensen schade hebben als gevolg van bodemdaling door mijnbouwactiviteiten, kunnen ze dat hier melden. Men moet echter zelf bewijzen dat het door mijnbouwactiviteiten komt. De SP pleit er voor dat ook voor schade rondom kleine velden de omgekeerde bewijslast geldt.

https://www.commissiemijnbouwschade.nl/

U bent hier