h

Gemeente Vlaardingen beperkt campagnemogelijkheden

22 februari 2022

Gemeente Vlaardingen beperkt campagnemogelijkheden

Foto: SP

In een gezonde democratie is het belangrijk dat politieke partijen duidelijk kunnen maken waar ze voor staan. Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De komende weken is het aan de deelnemende partijen om inwoners op te roepen om op hen te stemmen. Partijen zijn daarbij afhankelijk van vrijwilligers en donaties. Ook zijn partijen afhankelijk van de ruimte die de gemeente geeft om je standpunten te verkondigen. De SP constateert dat die mogelijkheden in Vlaardingen te beperkt zijn.

Vlaardingen is altijd al terughoudend geweest om ruimte te bieden aan meningsuiting. Daar waar bijvoorbeeld in Rotterdam partijen sandwichborden om lantarenpalen hangen, is dat in Vlaardingen al jaren ten strengste verboden. Daardoor ben je als partij gedwongen peperdure reclameborden van commerciële aanbieders te huren. De SP kan zich dat veroorloven, maar veel andere partijen niet. In Vlaardingen zijn er geen openbare plakplaatsen waar je een poster kunt plakken zonder een enorme rekening te ontvangen voor het verwijderen daarvan. Ook geldt er op veel plekken een verbod om flyers uit te delen, wat op gespannen voet staat met de grondwet.

Toen de SP een paar vogelhuisjes met een SP-logo ophing wist de gemeente niet hoe snel ze moest sommeren deze te verwijderen, met financiële consequenties wanneer hier niet snel genoeg gevolg aan zou worden gegeven. Toen een aantal jongeren op de Oosthavenkade met stoepkrijt een steunbetuiging voor de asielzoekers schreven, hing de gemeente gelijk alweer boos aan de telefoon: Dat moet weg! ..terwijl de gemeente kortgeleden zelf het verbod op stoepkrijten heeft geschrapt.

Nu blijkt ook dat politieke partijen maar beperkt vergunningen kunnen ontvangen om op straat met mensen in gesprek te gaan. Van de vier aanvragen om met een stand op straat te kunnen staan wordt er maar één gehonoreerd. SP-afdelingsvoorzitter Willem de Man heeft de burgemeester aangeschreven en hem verzocht partijen meer ruimte te bieden om zich te kunnen uiten. De volgende stap is het maken van een melding bij de OVSE, de internationale verkiezingswaarnemers die toezien op hoe de verkiezingen verlopen.

Reactie toevoegen

U bent hier