h

Harteloos-rechts zwaait de scepter: Vluchtelingen Vlaardingen uitgejaagd.

5 februari 2022

Harteloos-rechts zwaait de scepter: Vluchtelingen Vlaardingen uitgejaagd.

Een rechts-populistische raadsmeerderheid heeft besloten een opvangboot met asielzoekers de stad uit te sturen. Veel inwoners van Vlaardingen zijn geschrokken van de harteloze rechtse retoriek waarmee Vlaardingse politici over het lot van deze mensen spreken. Verschillende andere politieke partijen, zoals de SP, delen die zorg.

Het gaat hier om mensen. Mensen die om uiteenlopende redenen hun thuis hebben verlaten. Zij zijn in afwachting op een procedure waarin beoordeeld wordt of zij recht hebben op asiel. Dit is op basis van een VN-verdrag, verankerd in Nederlandse wetten, waar ook het gemeentebestuur van Vlaardingen zich aan te committeren heeft. Dit VN Vluchtelingenverdrag is in 1951 opgesteld na een oorlog die ook Vlaardingen diep in het hart raakte. En dan zijn er lokale politici en Facebookhelden die denken dat zij het werk van de IND wel even vanuit hun onderbuik kunnen overnemen. Denken te kunnen oordelen over wie wel en wie niet terecht op de vlucht is. Denken te kunnen oordelen dat het allemaal tuig is.

Vlaardingen heeft niet alleen een verantwoordelijkheid vanuit het VN Vluchtelingenverdrag of vanuit onze eigen geschiedenis. De SP bepleit een Vlaardingen met een warm hart voor mensen, ongeacht afkomst of religie. Voor menselijke waardigheid, de gelijkwaardigheid van mensen en de solidariteit tussen mensen.

Haal deze mensen van die boot en geef ze fatsoenlijk onderdak in Vlaardingen. Een plek waar ze op een fatsoenlijke manier de toch al veel te trage procedure kunnen afwachten.

Arnout Hoekstra,
SP Vlaardingen

Reactie toevoegen

U bent hier