h

SP wil Vlaardingse haven aan de walstroom

30 maart 2022

SP wil Vlaardingse haven aan de walstroom

Foto: SP

De vele schepen in de drukbezochte haven van Vlaardingen produceren dag en nacht een hoop geluid. Schepen hebben ook als ze stilliggen energie nodig en die produceren zij met hun eigen generatoren. Volgens SP-raadslid Willem de Man is dat niet nodig: “Aan de kade kunnen grote stopcontacten worden aangelegd zodat schepen gebruik kunnen maken van groene geruisloze walstroom.” 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft laten weten dat dit geluid dat vrijkomt van het schip betrokken moet worden bij de milieuvergunning van het overslagbedrijf. De SP wil van de wethouder weten of deze geluidsnormen alsnog in de vergunningen worden meegenomen. Ook wijst de SP het college op de mogelijkheden om voor deze aansluitingen subsidie aan te vragen. Zodra de hele haven is voorzien van walstroom wil de SP dat schepen die herrie blijven maken met hun eigen generatoren worden geweerd. 

Op vier verschillende locaties in de Rotterdamse haven worden al walstroom installaties aangelegd. Namelijk bij de ECT in de Amazonehaven, APM tweede terminal Amaliahaven, Vopak Botlek en de cruiseterminal aan de Wilhelminakade. Hierdoor wordt het geluidsoverlast en luchtvervuiling door deze schepen flink ingeperkt.

--------

Geacht college van B&W,

Vlaardingen heeft een groot havengebied. In deze havens meren veel schepen af. Ook als deze schepen stilliggen hebben zij energie nodig. Deze energie wordt geleverd door dieselgeneratoren aan boord van het schip. Tevens komt het vaak voor dat zij de hoofdmotoren stationair laten draaien. Deze motoren veroorzaken een laag brommend geluid. Dit geluid zorgt voor overlast in grote delen van Vlaardingen. In de Omgevingswet wordt dit geluid omschreven als ‘nestgeluid’. 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat schrijft in een brief aan de Eerste Kamer (11-05-2020, nummer KST35054J kenmerk 35054, nr. J.) over de consequenties van de uitspraak 201807456/1/A1 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 22 januari 2020. Dit komt erop neer dat het college B&W bij de vergunningsverlening het nestgeluid moet toerekenen aan de inrichting, en dus ook voldoende rekening moet houden met de grenswaarden van het gezoneerde industriegebied en daarmee de belangen van omwonenden. 

Daarover heeft de SP de volgende vragen;

  1. Heeft het college van B&W bij de vergunningverlening rekening gehouden met nestgeluid dat voortkomt van schepen? Zo ja, hoe komt het dat Vlaardingers nog steeds wakker liggen door de herrie? Zo nee, bent u bereid om – zoals in de Raad van State uitspraak 201807456/1/A1 – tot een nieuwe passende vergunning te komen die op grond van de Wet geluidshinder voldoende de grenswaarden binnen de geluidszone garandeert en daarbij tegemoet komt aan de belangen van de bewoners in de omgeving? 
  2. Bent u bekend met de subsidieregeling vanuit de landelijke overheid voor walstroomaansluitingen? Zo ja, bent u bereid daar een beroep op te doen?
  3. Bent u bereid om een voorstel naar de gemeenteraad te sturen met als doel te investeren in een walstroomvoorziening in het havengebied van Vlaardingen om deze nestgeluiden uit te bannen?
  4. Is het college vervolgens bereid schepen die geen gebruik maken van walstroom te weren uit onze havens?

In afwachting op uw antwoord,

Met vriendelijke groet,

Namens de gemeenteraadsfractie van de SP,

Willem de Man,
Lid van de gemeenteraad van Vlaardinge

Reactie toevoegen

U bent hier