h

Vlaardingse opvang voor 1.000 Oekraïense vluchtelingen dreigt te stranden, SP stelt direct Kamervragen

21 juni 2022

Vlaardingse opvang voor 1.000 Oekraïense vluchtelingen dreigt te stranden, SP stelt direct Kamervragen

Foto: Gemeente Vlaardingen
Vanavond werd op het stadhuis van Vlaardingen bekend gemaakt dat het plan voor de opvang van maximaal 1.000 vluchtelingen dreigt te stranden. Staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid, VVD) reageert niet op de oproepen van de gemeente om snel een garantstelling af te geven. Een zeer verontwaardigde en geëmotioneerde burgemeester Bert Wijbenga liet de raad vanavond weten dat als deze handtekening er donderdagochtend niet is, het plan niet kan worden uitgevoerd. SP-Kamerlid Jasper van Dijk stelde dezelfde avond nog Kamervragen aan de Staatssecretaris. Van Dijk wil weten of hij de Vlaardingers alsnog zo snel mogelijk uitsluitsel kan geven. 

Wanneer het plan zou sneuvelen zou dit uiteraard voor grote teleurstelling zorgen bij de vele mensen die de afgelopen weken keihard gewerkt hebben om tot een haalbaar plan te komen. Maatschappelijke organisaties, bouwers en scholen hebben in korte tijd bedacht hoe deze mensen snel opgevangen en ondersteund kunnen worden: “Woonruimte, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning. Op papier is alles inmiddels geregeld om alles in goede banen te leiden. Een compleet dorp, met alles erop en eraan.” Uiteindelijk zijn het daarmee vooral de vluchtelingen die niet fatsoenlijk kunnen worden opgevangen als de Staatssecretaris niet snel handelt. De SP hoopt daarom dat er binnen twee dagen alsnog groen licht komt vanuit Den Haag.

 Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de opvang van 1.000 Oekraïense vluchtelingen in Vlaardingen

  1. Klopt het dat u al langere tijd intensief met de Gemeente Vlaardingen in gesprek bent om tot maximaal 1.000 Oekraïense vluchtelingen voor een periode van maximaal vijf jaar op te vangen in een tijdelijk te realiseren dorp op de locatie Vergulde Hand West?

  2. Is het juist dat er voor dit plan veel draagvlak is, en dat de afgelopen weken door de gemeente, veiligheidsregio en verschillende organisaties - zoals bouwers, scholen en maatschappelijke organisaties - hard is gewerkt om dit plan rond te krijgen zodat de realisatie kort na de zomer gerealiseerd kan worden?

  3. Klopt het dat de Gemeente Vlaardingen u meerdere malen heeft gevraagd de afgesproken financiële garantstelling te ondertekenen die nodig is om dit project te realiseren, en dat komende donderdag 23 juni 2022 de uiterste datum is om deze te ondertekenen omdat anders de offertes komen te vervallen en daarmee het volledige project dreigt te mislukken?

  4. Begrijpt u de zorgen en het ongenoegen van de gemeente over het uitblijven van uw garantstelling, en de gevolgen daarvan voor het lokale enthousiasme en draagvlak, en zo ja, bent u bereid om zo snel mogelijk en uiterlijk donderdag 23 juni de gemeente Vlaardingen uitsluitsel te geven over uw steun voor dit project?

Foto: Gemeente Vlaardingen

Reactie toevoegen

U bent hier