h

Vlaardingen gaat de realisatie van een zorgbuurthuis onderzoeken

8 juli 2022

Vlaardingen gaat de realisatie van een zorgbuurthuis onderzoeken

Wethouder Jacky Silos (CDA) heeft enthousiast gereageerd op het voorstel van SP-raadslid Ada van Beveren om een Zorgbuurthuis te realiseren. Silos gaat de mogelijkheden onderzoeken en bespreken met de zorginstellingen. De wethouder bedankte voor het aanbod van de SP om daar nu al direct geld (3 ton per jaar) voor vrij te maken: “Ik wil graag het voorstel tot een onderzoek overnemen, maar zou er nog geen geld aan willen koppelen.”

De gemeente kan niet zelfstandig ouderenhuisvesting met gedeelde voorzieningen realiseren en zal dus de samenwerking met andere organisaties moeten aangaan. “Ik heb regelmatig overleg met zorgpartners, woningcorporaties, DSW en ROG+ over de toekomst van de ouderenzorg. Geclusterd wonen met ontmoetingsruimten is een mooi initiatief om in dat overleg in te brengen”. Aldus Silos.

De wethouder vond dat echter nog te vroeg om het door de SP voorgestelde budget van 3 ton per jaar te begroten: “Ik deel de probleemanalyse en de denkrichting van de SP, maar voor de uitwerking zijn wij mede afhankelijk van de andere organisaties. Daarom is het nu te vroeg om er al geld aan te koppelen.” 

SP-raadslid Ada van Beveren is enorm blij met deze toezegging: “Voor de SP is het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen en het tijdig signaleren van de noodzaak voor zorg een enorm belangrijk punt. Wij zijn hier vol de verkiezingen mee in gegaan. Het is dan ook geweldig dat dit - ondanks dat wij in de oppositie zitten - serieus onderzocht gaat worden”. De SP zal de uitkomsten van het onderzoek en de gesprekken volgen en te zijner tijd alsnog geld beschikbaar stellen wanneer dat nodig is.

 

Reactie toevoegen

U bent hier