h

Voorlichting, advies en hulp tegen uitbuiting arbeidsmigranten

12 juli 2022

Voorlichting, advies en hulp tegen uitbuiting arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten worden op grote schaal uitgebuit door dubieuze werkgevers, uitzendbureaus en huisjesmelkers. Zij zijn hiervoor bijzonder kwetsbaar omdat zij vaak van één bedrijf of tussenpersoon afhankelijk zijn. Daardoor betalen ze vaak veel te veel huur aan huisjesmelkers voor slechts een matras in een appartement met vele andere migranten. Ook wordt er gedreigd met illegale boetes en worden ze geïntimideerd om vooral geen beroep te doen op hun rechten. In Vlaardingen wonen bovengemiddeld veel arbeidsmigranten. Straks komen er ook nog honderden Oekraïense vluchtelingen bij met het recht om te werken, zij zijn eveneens kwetsbaar. SP-raadslid Maurice van Beers diende een voorstel in om deze werknemers te ondersteunen via een meldpunt. Wethouder Ivana Somers is enthousiast over het plan en gaf aan graag aan de slag te gaan om uitbuiting tegen te gaan.

Een groot deel van de gemeenteraad erkent dat er wat gedaan moet worden aan de misstanden. De SP stelde voor 100.000 euro per jaar beschikbaar te stellen om een advies-, hulp- en meldpunt in het leven te roepen.Het voorstel haalde net geen meerderheid. Het voorstel werd gesteund door vier coalitiepartijen; D66, GroenLinks, ChristenUnie/SGP en Leefbaar Vlaardingen. De PvdA (oppositie) had het voorstel aan een meerderheid kunnen helpen, maar stemde uiteindelijk tegen. SP-raadslid Maurice van Beers: “Wij zijn blij met de steun van de wethouder, wij willen binnenkort graag met haar in gesprek om het plan verder uit te denken. Na de zomer dienen wij bij de begroting opnieuw een voorstel in om het benodigde geld los te krijgen. Tot die tijd gaan wij in gesprek met vakbonden, de arbeidsinspectie en andere gemeenten met meldpunten om te horen hoe uitbuiting het best kan worden bestreden.”

 

Reactie toevoegen

U bent hier