h

Zes sociale voorstellen van de SP

6 juli 2022

Zes sociale voorstellen van de SP

Deze week bespreekt de gemeenteraad de plannen voor 2023.
Dit zijn de zes voorstellen van de SP:

Sloop geen woningen in tijden van woningnood
Er is momenteel een gigantische woningnood. Snel bijbouwen is niet eenvoudig. Tegelijkertijd zijn er plannen om complete flats te slopen. Daarom willen wij een sloopstop afkondigen.

Open een zorgbuurthuis voor langer thuiswonende ouderen
Ouderen moeten steeds langer zelfstandig blijven wonen. Zij vereenzamen snel en er is weinig zicht op welke zorg zij nodig hebben. Ook zij moeten mee kunnen blijven doen. Daarom trekken wij 300.000 euro per jaar uit voor een nieuw Zorgbuurthuis in de wijk.

Bestrijd de uitbuiting arbeidsmigranten en vluchtelingen
Wij trekken 100.000 euro per jaar uit voor een meld-, hulp- en adviespunt dat werknemers beschermt tegen dubieuze werkgevers en huisjesmelkers. ..helaas is het nodig.

Maak (duurzame) energie betaalbaar voor iedereen
Wij willen een plan laten uitwerken voor een Gemeentelijk Energiebedrijf dat zonder winstoogmerk collectieve projecten opzet om Vlaardingers te helpen bij energiebesparing en duurzame energieproductie. Óók voor de huishoudens die deze investeringen nu niet kunnen betalen.

Maak vuilcontainers toegankelijk zonder afvalpas
Wij zien en horen dat sinds de invoering van die nutteloze afvalpas de hoeveelheid vuil op straat is toegenomen. Stop daarom met dit zinloze systeem.

Meer evenementen en festivals
De veiligheidseisen voor evenementen en festivals worden steeds strenger. Daarmee stijgen de kosten en wordt het steeds lastiger leuke activiteiten te organiseren. Daarom stellen wij jaarlijks 100.000 euro beschikbaar om bij te dragen in de kosten voor veiligheidsmaatregelen voor evenementen en festivals.

Reactie toevoegen

U bent hier