h

Parkeerplaatsen Vlaardings Geluk betrokken bij achtertuinen

2 augustus 2022

Parkeerplaatsen Vlaardings Geluk betrokken bij achtertuinen

Foto: Google Maps / maps.google.com

In de buurt Vlaardings Geluk (Babberspolder Oost) ondervinden steeds meer bewoners een parkeerprobleem. Bij de realisatie van de buurt zijn er voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd. Een deel van deze parkeerplaatsen is op eigen terrein. Doordat in sommige gevallen de parkeerplaatsen op eigen terrein bij de achtertuin zijn betrokken is druk op de parkeerruimte in de openbare ruimte toegenomen. Na klachten van bewoners wil de SP van het college van Burgemeester en Wethouders weten wat ze gaan doen om dit probleem aan te pakken.

DATUM: 2 augustus 2022 
Onderwerp: Parkeerplaatsen Vlaardings Geluk betrokken bij achtertuinen.                                                

Aan het college van B&W,

TOELICHTING:
Bij de realisatie van het nieuwbouwproject Vlaardings Geluk (Babberspolder-Oost) zijn woningen opgeleverd met parkeerruimte op eigen terrein. Deze eigen-parkeerplaatsen zijn tezamen met een gekwantificeerd aantal parkeerplaatsen in de openbare ruimte opgenomen in de parkeerbalans. Op deze manier zijn er conform de door de gemeenteraad vastgestelde parkeernorm voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. Een voorwaarde om dit parkeerbeleid te laten slagen is dat de eigenaren/bewoners de parkeerfunctie op deze percelen blijven respecteren.

Inmiddels hebben verschillende bewoners de eigen-parkeerplaats bij hun tuin betrokken. Het gevolg is dat de parkeerdruk oploopt, deze buurt niet meer aan de oorspronkelijke parkeernorm voldoet en bezoekers van (andere) bewoners moeite hebben om een beschikbare parkeerplek te vinden. Mogelijk doet dit fenomeen zich ook voor in andere buurten.

VRAGEN

Het college wordt verzocht de volgende vragen, schriftelijk te beantwoorden:

  1. Bent u er van op de hoogte dat verschillende bewoners met een eigen parkeerplaats deze bij de tuin betrekken? Zo ja; acht u dit een wenselijke ontwikkeling?   
  2. Beschikt de gemeente over juridische mogelijkheden om het gebruik van deze parkeerruimte anders dan parkeren te verhinderen? Hebben betrokken eigenaren een verzoek ingediend voor deze functiewijziging en zijn deze gehonoreerd, of is er sprake van illegale situaties?  
  3. Bent u er van op de hoogte dat het onttrekken van parkeerruimte voor de andere bewoners een doorn in het oog is vanwege de daardoor toenemende parkeerdruk?  
  4. Bent u bezig/voornemens deze ontwikkeling tegen te gaan? Zo ja; beschikt de gemeente over voldoende handhavingscapaciteit om dit parkeerbeleid en de regels rond ruimtelijke ordening te handhaven?

Reactie toevoegen

U bent hier