h

Bezoek SP sporthal Erasmus Westwijk

8 januari 2023

Bezoek SP sporthal Erasmus Westwijk

Sport is erg belanrijk in het leven van mensen. Door het beoefenen van sport worden mensen gelukkiger en voelen zich beter. Sport moet dan ook beoefend kunnen worden in een veilige en gezonde omgeving. De SP in Vlaardingen is op uitnodiging op bezoek geweest bij de Erasmus sporthal in de Westwijk. 

Na aanleiding van dit bezoek zijn er schriftelijke vragen gesteld aan het college. Deze sportacomodatie is 3 jaar oud maar vertoond nu al ernstige gebreken. 

Zo bleek het ventilatie systeem niet op orde te zijn. Verlichting waarbij de LED armaturen los raken en naar beneden kunnen vallen. Gaten in de wand en deuren die niet goed werken. Bijna ongeluk doordat er een 20 kg zware moden rakelinks langs een sportinstructeur is gevallen. Daarnaast word de nooduitgang geblokeerd door naastgelegen ondenemers. 

Het college die verantwoordelijk is voor de veiligheid in en rond deze sporthal zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld. Met als doel de veiligheid en de omgeving te verbeteren.

 

SP afdeling Vlaardingen Broekweg 76 3131 HE Vlaardingen

vlaardingen@sp.nl http://vlaardingen.sp.nl Gemeente Vlaardingen T.a.v.

 

College van Burgemeester en Wethouders

Markt 11 3131 CR Vlaardingen

01 januari 2023 Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 34 van het reglement van orde;

Geacht college van B&W, Op uitnodiging van een sporter die gebruik maakt van de Erasmushal gelegen aan het Erasmusplein 56 3132 EL in Vlaardingen, heb ik namens de SP een bezoek gebracht aan deze sportaccommodatie. Deze accommodatie bestaat nu ongeveer 3 jaar en zou naar aannemen een geheel veilige en gezonde omgeving moeten zijn. Echter ben ik persoonlijk geschrokken van de omstandigheden en constateringen waarin de sporthal nu gebruikt wordt.

• Zo constateerde ik dat de armaturen LED verlichting los laten en naar beneden vallen als hier een bal tegenaan komt.

• Zo is er een modem in de hal zelf naar beneden gevallen en rakelings langs een instructeur gevallen. Deze wordt nu door het personeel gecontroleerd.

• Gaten in de wand die niet gerepareerd worden.

• Lucht behandelingssysteem waarvan de filters in elkaar geklapt zijn en de filters die wel werken zij zeer sterk vervuild.

• Rook van een vuurkorf van de bewoners aan het naastgelegen pand wordt opgezogen door het luchtbehandelingssysteem waardoor de sporthal is ontruimt.

• Nooduitgangen zijn geblokkeerd door de naastgelegen winkels.

• Geen airco voorziening is voor de ruimte waar het personeel van de sporthal zich kan terug trekken. Waardoor de temperaturen in de zomer onmenselijk zijn.

Daarom heeft de SP de volgende vragen;

1. Bent u het met de SP eens dat het sporten in een veilige en gezonde omgeving moet kunnen plaatsvinden?

2. Bent u het met de SP eens dat een sporthal goed onderhouden moet worden door een deugdelijk onderhoudsbedrijf?

3. Bent u het met de SP eens dat er vanuit de omgeving geen gevaarlijke situaties mogen ontstaan of gecreëerd worden?

4 Kunt u aangeven hoe vaak en door wie de controle op werkzaamheden die er toe leiden tot een veilige sportomgeving worden uitgevoerd?

5 Kunt u aangeven welke maatregelen er getroffen gaan worden om beter zorg te dragen voor de personele accommodatie?

6 Wat verwacht het college te gaan doen aan de veiligheid en open houden van de vlucht routes van de Erasmushal?

7 wat verwacht het college te gaan doen aan de overlast ervaren door de bewoners die doormiddel van vuurkorven de hal onbruikbaar maken te gaan doen? 8 Worden bijna ongelukken met materieel gemeld en besproken zoals deze is opgenomen in de ARBO wetgeving?

In afwachting op uw antwoord,

Met vriendelijke groet,

Namens de gemeenteraadsfractie van de SP,

WJ de Man Lid van de gemeenteraad van Vlaardingen

Reactie toevoegen

U bent hier