h

SP en VVD slaan handen ineen: Voorrang voor Vlaardingse woningzoekenden

13 november 2023

SP en VVD slaan handen ineen: Voorrang voor Vlaardingse woningzoekenden

In een gezamenlijk voorstel hebben de SP en VVD ervoor gezorgd dat Vlaardingse woningzoekenden vanaf nu voorrang krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen in de gemeente Vlaardingen. Deze beslissing is noodzakelijk vanwege het schrijnende tekort aan betaalbare huurwoningen in de regio, terwijl er in Vlaardingen bovengemiddeld veel sociale huurwoningen zijn. Andere gemeenten verwijzen hun startende bewoners vaak door naar Vlaardingen, zonder zelf voldoende betaalbare woningen te bouwen.

Ook zullen de duurdere nieuwbouwwoningen nu vooral worden aangeboden aan doorstromers uit Vlaardingen, waardoor er door doorstroming meer betaalbare woningen beschikbaar komen binnen de gemeente. Dit besluit is unaniem genomen door de gemeenteraad op basis van een gezamenlijk voorstel van de SP en de VVD.

De SP heeft dit voorstel ingediend als reactie op het VVD-standpunt over het beginsel van doorstroming. Volgens dit principe zou de bouw van duurdere koopwoningen elders in Vlaardingen leiden tot het vrijkomen van goedkopere woningen. Echter, in de praktijk zien we dat veel van deze nieuwe, duurdere, koopwoningen worden gekocht door tweeverdieners van buiten Vlaardingen en corporatiewoningen worden verhuurd aan woningzoekenden uit gemeenten die weigeren om voor hen te bouwen.

De SP is verheugd dat dit voorstel is aangenomen. Hierdoor wordt de druk op regiogemeenten vergroot om meer sociale huurwoningen te bouwen en bevordert het de doorstroming binnen Vlaardingen. De SP blijft van mening dat de focus in Vlaardingen met name moet liggen op de bouw van betaalbare woningen, in plaats van exclusief zeer prijzige woningen. Immers, Vlaardingen is een arbeidersstad en veel huishoudens kunnen zich geen extreem dure woning veroorloven.

Reactie toevoegen

U bent hier