h

Tijd voor actie om huisjesmelkers aan te pakken.

14 december 2023

Tijd voor actie om huisjesmelkers aan te pakken.

De SP roept op tot een onvervaarde aanpak van de uitbuiting door huisjesmelkers en uitzendbureaus van arbeidsmigranten in de VOP wijk in Vlaardingen. Dit volgt na de succesvolle controle operatie door de gemeente op 17 november tegen spook- en overbewoning. De actie werd ingezet na herhaalde meldingen van de bewoners, met volledige steun van de SP.

De VOP wijk werd al vanaf het begin van dit jaar geconfronteerd met een escalerende situatie. De wijk werd steeds vuiler, er was sprake van overbewoning van panden, en de uitbuiting van arbeidsmigranten nam schrijnende vormen aan. Dit alles leidde tot aanzienlijke overlast voor de buurt. De SP heeft de bewoners en arbeidsmigranten bijgestaan in hun strijd en zal dit blijven doen. Na de controle operatie heeft de SP schriftelijke vragen gesteld om te verzekeren dat de acties niet eenmalig zullen zijn.

Tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad op 10 november heeft wethouder Ivana Somers-Gardenier toegezegd om arbeidsmigranten en omwonenden te beschermen tegen de uitbuiting door huisjesmelkers en uitzendbureaus. Volgens raadslid Maurice van Beers, woordvoerder arbeidsmigratie van de SP:  “Huisjesmelkers en uitzendbureaus hebben de ooit zo gezellige VOP wijk omgebouwd tot een kapitalistisch verdienmodel, terwijl de maatschappelijke kosten van verpaupering en uitbuiting op de samenleving worden afgewenteld.”

De SP heeft de acties van de bewonersgroep 'VOP in Actie' vanaf het begin gesteund. Deze groep heeft op 10 december een eisenpakket aan het college van B&W gestuurd met betrekking tot de overbewoning. SP ondersteunt deze eisen en blijft in gesprek met de bewoners om hun belangen te behartigen.

Eerder dit jaar, op 19 januari 2023, hebben de bewoners de gemeenteraad gevraagd aandacht te besteden aan de zware problemen in de wijk rond overbewoning en vervuiling. De SP heeft in reactie hierop, met steun van D66, GroenLinks, ONS en de PvdA, een motie opgesteld waarin werd gevraagd om met de bewoners in gesprek te gaan en om te onderzoeken of er een noodzaak is voor een aanvullende wijkaanpak. Deze motie werd unaniem aangenomen op 8 februari 2023.

De SP is van mening dat arbeidsmigratie moet worden gestopt zolang het nog niet correct geregeld kan worden. Volgens de partij leidt arbeidsmigratie te vaak tot uitbuiting en overlast in de wijken. De SP blijft zich inzetten voor een rechtvaardige aanpak van deze problemen.

Reactie toevoegen

U bent hier