h

Vlaardingen richt fonds op voor ondersteuning terugkeer arbeidsmigranten

4 februari 2024

Vlaardingen richt fonds op voor ondersteuning terugkeer arbeidsmigranten

De SP in Vlaardingen heeft een belangrijke overwinning behaald voor de bescherming van arbeidsmigranten. Op 1 februari heeft de gemeenteraad, dankzij een initiatief van de SP, een motie goedgekeurd om een fonds van €25.000,- te vormen voor de opvang en ondersteuning bij de terugkeer naar huis van dakloze arbeidsmigranten.

De SP ziet dat arbeidsmigranten vaak onder erbarmelijke omstandigheden werken en leven, en wil een einde maken aan de situatie waarin zij uitgebuit worden. De partij benadrukt dat het huidige systeem met onzekere uitzendcontracten, ontoereikende huisvesting en een gebrek aan kennis van de taal en regels, leidt tot een groot risico op uitbuiting en gedwongen arbeid. Dit resulteert jaarlijks in circa 20 arbeidsmigranten die dakloos raken in Vlaardingen, en in sommige gevallen overlast veroorzaken.

Met het nieuwe fonds wil de SP deze arbeidsmigranten helpen om waardig terug te keren naar hun land van herkomst. De partij stelt dat werkgevers de verantwoordelijkheid moeten nemen voor de situatie van arbeidsmigranten die zij in dienst hebben. Hoewel er geen meerderheid was om werkgevers direct verantwoordelijk te houden, ziet de SP dit fonds als een stap in de goede richting.

Raadslid Van Beers van de SP verklaart: “Dit fonds is een duidelijk signaal dat Vlaardingen zorg draagt voor de mensen die hier komen werken. Als werkgevers hun verantwoordelijkheid niet nemen, dan zorgen wij als gemeenschap dat deze arbeidsmigranten niet aan hun lot worden overgelaten. Het is schrijnend dat partijen als de VVD werkgevers niet willen aanpakken en tegelijkertijd geen gemeenschapsgeld willen uitgeven om werknemers die het slachtoffer zijn van uitbuiting te beschermen.”

Wethouder Ivana Somers heeft toegezegd de organisatie van het fonds te onderzoeken en zal haar bevindingen rapporteren aan de gemeenteraad. De SP zal de voortgang nauwlettend in de gaten houden en blijven strijden voor de rechten van arbeidsmigranten.

Reactie toevoegen

U bent hier