h

Natte voeten in de Zeelandlaan

23 september 2015

Natte voeten in de Zeelandlaan

Foto: Sp

In september 2011 heeft de SP fractie een rapport ingediend over de grondwater problematiek in de Hoevebuurt.
Naar aanleiding van het rapport is er actie ondernomen aan de problematiek in de Hoevebuurt en is er een drainage aangelegd.
De drainage heeft bijna in heel de wijk geholpen behalve in de Zeelandlaan.

De bewoners hebben nog steeds last van grondwater waardoor de beneden verdieping stinkt.
Bij melding van de grondwaterproblemen stuurt de woningcorporatie Samenwerking een bedrijf die de kelder leegpompt, het bedrijf maakt na deze werkzaamheden een rapport met daarin de acties die ondernomen moeten worden.

De bewoners horen daarna niets meer, en er gebeurd daarna ook niets meer.

Als de bewoners bellen over de problemen omdat ze een echte oplossing willen dan worden ze door de corporatie naar de gemeente en van de gemeente naar het hoogheemraadschap gestuurd of in een andere volgorde.

De SP is benaderd door bewoners uit de Zeelandlaan om eens te komen kijken bij hun grondwater probleem, waar het bij andere straten in hun buurt is opgelost met een drainage blijkt het daar niet te helpen.
“De bewoners van het laatste huis hebben soms het water in de kelder wel een meter hoog liggen.

Als ze het water dan wegpompen dan zakt het geen centimeter want eerst zakt het water bij de rest van de woningen voor er bij hun maar iets gebeurd.

De bewoners worden bij het aankaarten van de problemen van het kastje naar de muur gestuurd en dat kan nooit de bedoeling zijn.” Aldus Frank Hoogervorst

Daarom heeft de SP de volgende vragen gesteld.

  1. Bent u bekent met de grondwaterproblemen in de Zeelandlaan?
  2. Bent u het met ons eens dat de kelder leegpompen geen oplossing is voor het probleem?
  3. De bewoners geven aan van het kastje naar de muur gestuurd te worden, waarom neemt de gemeente bij klachten niet het voortouw om die klachten aan te pakken samen met de corporatie en het hoogheemraadschap?
  4. Zijn er bij de woningcorporatie Samenwerking rapporten ingediend door het bedrijf dat de kelder leegpompt met daarin oplossingen voor het probleem?
  5. Zo ja, waarom doet woningcorporatie Samenwerking niets met de aanbevelingen in het rapport?
  6. Bent u bereid het probleem in de Zeelandlaan te onderzoeken en aanpakken en houd u de raad hiervan op de hoogte?

     Namens de leden van de SP-ractie,

     Frank Hoogervorst
     Raadslid SP fractie.

Reactie toevoegen

U bent hier