h
7 maart 2014

Hoekstra loopt veertig kilometer voor Syrische vluchtelingen

De Vlaardingse SP-lijsttrekker Arnout Hoekstra zal in de nacht van 29 op 30 mei van Rotterdam naar Den Haag lopen om geld op te halen voor Syrische vluchtelingen. Hoekstra heeft inmiddels uit eigen portemonnee honderd euro neergelegd en hoopt dat veel mensen zijn tocht zullen ondersteunen: ‘Veel mensen, waaronder veel kinderen, hebben hun huizen moeten verlaten door het geweld in Syrië. Het minste wat je dan kunt doen is solidariteit tonen en hulp aanbieden’ aldus Arnout Hoekstra.

Lees verder
26 februari 2014

Moestuinen voor bewoners VOP

In buurthuis de Pijpelaar is maandagavond 24 februari door buurtbewoners een comité opgericht om een moestuincomplex voor bewoners van de Vettenoordsepolder  (VOP) mogelijk te maken. Tot nu toe hebben al 27 bewoners/families aangegeven graag op de braakliggende grond tussen de Deltaweg en het spoor een stukje grond voor een moestuintje te willen.
Lees verder
20 februari 2014

SP-wethouder Arnout Hoekstra aan de slag bij Victoria'04

Sportwethouder en SP-lijsttrekker Arnout Hoekstra komt de vrijwilligers van voetbalvereniging Victoria’04 morgen een handje helpen. Doordeweeks wordt er bij de vereniging door vrijwilligers veel werk verzet. Zo zal morgen de kantine, kleedkamers en de velden klaar worden gemaakt voor het komende weekend. Ook worden de nodige reparaties verricht, het groen onderhouden en wordt zwerfafval opgeruimd. Arnout zal hen daar morgenochtend bij ondersteunen.

Lees verder
19 februari 2014

Onderzoek naar risico's en effecten school Vijfsluizen

Het college van B&W vindt het plan van een grote onderwijsorganisatie om vijf Vlaardingse schoolgebouwen te vervangen door nieuwbouw op kantoorlocatie Vijfsluizen niet voldragen genoeg om een standpunt in te kunnen nemen. Het college geeft in beantwoording van vragen van de raad aan dat nader onderzoek naar de financiële risico’s en onderwijskundige effecten nodig is.

Lees verder
19 februari 2014

Bestel een raamposter!

Ondersteun de SP en hang een SP-raamposter voor het raam! Bestel de poster gratis via vlaardingen@sp.nl en we brengen hem persoonlijk bij u langs! (Verkrijgbaar in de afmetingen A3 t/m A0)

Lees verder
16 februari 2014

Groot Zorgdebat groot succes

Vrijdagavond bezochten ruim tachtig bezoekers het zorgdebat in zaal Triangel. Op deze door de SP en CJV georganiseerde discussieavond kwamen diverse deskundigen aan het woord over de veranderingen in de zorg. Er ontstond een levendige discussie tussen het publiek en de panelleden. De algemene conclusie was dat de gemeente zonder voldoende financiële middelen veel zorgtaken van het Rijk krijgt overgedragen. Daarbij werd opgemerkt dat het belangrijk is om te protesteren bij de landelijke politiek, maar dat tevens hard gewerkt moet worden aan de voorbereidingen van de decentralisaties in het geval het kabinet de bezuinigingen toch doorzet. Lees verder
14 februari 2014

Raad toont ware gezicht in discussie raadsvergoeding

Op donderdagavond heeft de gemeenteraad van Vlaardingen het raadsvoorstel aangenomen om haar individuele raadsvergoeding van 90% van het wettelijk maximum te verhogen naar 100%.
De SP had vooraf een amendement ingediend om deze wijziging te schrappen en de raadsvergoeding op de huidige 90% te houden.
Lees verder
10 februari 2014

De SP-fractie: Wat we al bereikt hebben

 

De SP zit sinds 3 jaar in het college en heeft daardoor veel kunnen veranderen. De SP-gemeenteraadsfractie heeft daarnaast vanuit de raad veel kunnen bereiken, vaak met steun van vele vrijwilligers. Een aantal voorbeelden van wat we al bereikt hebben:

Lees verder
9 februari 2014

Interview lijsttrekker Arnout Hoekstra: ‘Samen zoeken naar creatieve oplossingen’

Arnout Hoekstra, de lijsttrekker voor de SP, is 29 jaar geleden in Vlaardingen geboren en was al jong politiek betrokken. Inmiddels is Arnout acht jaar actief in de gemeentepolitiek: eerst als fractievoorzitter en de laatste drie jaar als wethouder. Hij is daarmee de jongste wethouder uit de Vlaardingse geschiedenis.

Lees verder
7 februari 2014

SP tegen 11% loonsverhoging raadsleden

Volgende week bespreekt de gemeenteraad een voorstel om de vergoeding van raadsleden met 11 procent te verhogen. De SP is tegen het voornemen om deze vergoeding van 1.234,86 euro per maand met 137,21 euro te verhogen. De SP vindt dit voorstel totaal ongepast: ,,De raad heeft kort geleden nog ingestemd met 35 miljoen aan bezuinigingen op de stad. Wanneer iedereen moet bezuinigen past het niet om raadsleden een forse loonsverhoging toe te kennen'', aldus SP-fractievoorzitter Ingrid Wijker. 

Lees verder

Pagina's